Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förväntat resultat före skatt bättre än tidigare kommunicerat, drivet av starka passagerarsiffror

November 8, 2019 11:00

SAS utsikter i rapporten för det tredje kvartalet var “att det kommer att bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under räkenskapsåret 2019.” Som en effekt av starka passagerarsiffror och förbättrade enhetsintäkter revideras nu utsikterna till att SAS resultat före skatt och jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 700-800 miljoner SEK för räkenskapsåret 2019.

– Trots ett utmanande år är vi glada över att kunna uppvisa en stark utveckling i vår verksamhet under de sista månaderna av räkenskapsåret 2019. Särskilt uppmuntrande är en fortsatt förbättrad utbuds-/efterfrågebalans i Skandinavien och att vårt produkterbjudande i kombination med vårt målmedvetna arbete för ett mer hållbart flygande har lockat fler kunder att resa med SAS, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS totala trafikkapacitet ökade med 2,2 % och antalet passagerare ökade med 3,6 % jämfört med oktober 2018. Regularitet och punktlighet visade också en stark förbättring med en ökning med 0,8 procentenheter respektive 1,5 procentenheter.

Passagerarkilometer (RPK) ökade med 5,7 % i de tre skandinaviska länderna. Tillväxten var också betydande på Europeiska/Intraskandinaviska rutter där RPK ökade med 5,5 %. Kabinfaktorn ökade med 0,7 procentenheter till 76,3% och bidrog till en förbättrad valutajusterad enhetsintäkt och passageraryield som ökade med 2,3 % respektive 1,6 %.

SAS publicerar sin delårsrapport för augusti – oktober 2019 den 5 december 2019 kl. 08:00 CET.

SAS reguljärtrafik Okt19 Förändring1 Nov18-Okt19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 4 421 2,1% 48 471 -1,1%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 3 324 2,9% 35 825 -1,8%
Kabinfaktor 75,2% +0,6 p.e. 73,9% -0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 2 730 3,5% 28 451 -1,2%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Okt19 vs Okt18 Nov18-Okt19 vs Nov17-Okt18
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -1,4% 1,6% -3,3% -3,0%
Europa/Intraskand 5,5% 1,8% -1,6% -0,9%
Inrikes 5,7% 3,9% 1,0% 2,0%
         
             
SAS chartertrafik Okt19 Förändring1 Nov18- Okt19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 282 3,2% 3 900 3,8%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 265 5,7% 3 550 2,9%
Kabinfaktor 94,0% +2,2 p.e. 91,0% -0,8 p.e.
Antal passagerare (000) 91 6,9% 1 310 1,7%
           
SAS total trafik (reguljär och charter) Okt19 Förändring1 Nov18-Okt19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 4 703 2,2% 52 371 -0,8%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 3 589 3,1% 39 375 -1,4%
Kabinfaktor 76,3% +0,7 p.e. 75,2% -0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 2 821 3,6% 29 761 -1,1%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK   Okt
 2019
Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK   1,03 +4,4% +1,6%
PASK, SEK   0,78 +5,1% +2,3%
           
        Okt 2019
Punktlighet (ankomst 15 minuter)       84,0%
Regularitet       98,7%
               

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 11.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here