Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kay Kratky föreslagen som ny styrelseledamot i SAS AB

March 1, 2019 12:00

 

Den 6 februari 2019 publicerade SAS AB sin kallelse till årsstämma som äger rum den 13 mars 2019. I kallelsen till årsstämma informerade valberedningen om att den nominerat de nuvarande sju styrelseledamöterna till bolagets styrelse.

Efter kallelsen till årsstämma har valberedningen fortsatt sökandet efter en ytterligare styrelsemedlem och har i denna process letat efter en person med flygbolagserfarenhet. Valberedningen har nu därför beslutat att föreslå Kay Kratky, född 1958, som ny styrelseledamot i SAS AB.

Kay Kratky är för närvarande styrelseledamot i Austrian Aviation Association, VD för Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. och ordförande för den rådgivande styrelsen i Caphenia GmbH, ett företag som tillverkar koldioxidreducerade bränslen. Efter studier i maskinteknik vid Technische Hochschule Darmstadt påbörjade han sin karriär på Lufthansa som styrman och därefter kapten. Kay Kratky har innehaft ett antal ledande befattningar under sina år i Lufthansa-koncernen, däribland som Chief Operating Officer. Mellan 2015 och 2018 var Kratky VD för Austrian Airlines.

För ytterligare information:

SAS pressavdelning +46 8 797 29 44
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here