Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS blir huvudpartner för de skandinaviska olympiska kommittéerna för OS i Tokyo 2020 och Peking 2022

January 29, 2019 14:00

SAS ingår ett unikt landsöverskridande partnerskap med de tre skandinaviska olympiska kommittéerna (DIF, NIF och SOK)* och blir därmed huvudpartner för de skandinaviska olympiska kommittéerna inför och under sommar-OS i Tokyo 2020 och vinter-OS i Peking 2022. Med initiativet vill SAS stödja OS-trupperna i Danmark, Norge och Sverige på deras resa mot de olympiska spelen.

Samarbetet med de skandinaviska olympiska kommittéerna som offentliggörs idag sträcker sig till 2022 och innebär ett stöd till de tre förbunden under förberedelserna samt att SAS flyger deltagarna till och från de olympiska destinationerna. De olympiska spelen är ett av flera sätt för SAS att stärka den skandinaviska rösten hemma och i världen. Värderingar som respekt för individen och vänskap över gränser är starka i Skandinavien och är något som SAS delar med OS-rörelsen.

– Människor måste fortsätta att mötas. Vi gör det möjligt för människor att resa till, från och inom Skandinavien och med dem förflyttar vi också våra gemensamma skandinaviska värderingar ut i världen. Hållbarhet är en mycket angelägen fråga i Skandinavien och något som vi i SAS arbetar med varje dag. Precis som för idrottarna som arbetar hårt och enträget mot ett mål, tar vi ett steg i taget mot ett mer hållbart resande så att vi kan fortsätta mötas och utmana oss tillsammans. Vårt uppdrag är att möjliggöra dessa möten på ett så hållbart sätt som möjligt, säger Rickard Gustafson, vd, SAS.

I en allt mer globaliserad, digitaliserad men också polariserad värld, vill SAS betona vikten av gränsöverskridande möten för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället i stort. Att mötas, utbyta erfarenheter och dela värderingar gör världen bättre, något som resor och flyg möjliggör.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor och att minska flygets klimatpåverkan är nödvändigt. Med SAS omställningsarbete mot ett hållbart resande, en modern flotta med miljöeffektiva flygplan och biobränsle till OS-destinationerna, ger SAS förutsättningar till ett mer klimatvänligt resande och deltagande för de skandinaviska olympierna, säger Rickard Gustafson.

SAS har sedan starten 1946 bidragit till att bygga och befästa bilden av Danmark, Norge och Sverige som ett Skandinavien, en region med gemensamma värderingar i omvärldens ögon. Det är första gången som de tre förbunden nu väljer en gemensam skandinavisk samarbetspartner.

* DIF – Danmarks Idrætsforbund, NIF – Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, och SOK – Sveriges olympiska kommitté

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here