Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS har nått ett avtal med pilotföreningarna och pilotstrejken i Danmark, Norge och Sverige är över

May 2, 2019 23:05

Förhandlingar mellan SAS och SPF (Svensk Pilotförening), NSF/NF (Norsk Flygerforbund*), SNF (SAS Norge Pilotforening*) och DPF (Dansk Pilotforening*) har nu avslutats. Parterna har kommit överens om nya kollektivavtal och samtliga flygningar i Danmark, Norge och Sverige kommer att återupptas så snart som möjligt.

Pilotstrejken inleddes under fredagen den 26 april, men nu har parterna tecknat treåriga kollektivavtal i samtliga länder. Piloterna kommer att återgå i arbete och ordinarie flygtrafik förväntas återupptas under de närmaste dagarna.

– Det är med lättnad jag kan konstatera att våra kunder snart kommer att vara i luften igen och att vi därmed kan uppfylla vårt löfte till våra resenärer som flyger till, från och inom Skandinavien. Återigen vill jag beklaga att den här konflikten har drabbat så många passagerare, det är djupt olyckligt, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

De områden i avtalen mellan SAS och pilotföreningarna, som har avhandlats, gäller piloternas schemaläggning, anställningstrygghet och löner. Utöver detta har också de uppsagda avtal, som gäller samarbete och karriärvägar återinförts.

– De treåriga avtalen ger stabilitet för framtiden och det svenska avtalet håller sig dessutom sammantaget inom det så kallade ”märket” för svensk arbetsmarknad. SAS verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad och måste nu med dessa avtal intensifiera arbetet med att skapa en långsiktigt lönsam och hållbar verksamhet, säger Rickard Gustafson.

Det är för tidigt att estimera strejkens finansiella konsekvenser, men efter sex dagars pilotstrejk har nästan 360 000 passagerare drabbats av 4 015 inställda avgångar och övriga medarbetargrupper har arbetat dygnet runt för att hjälpa våra kunder.

– Jag vill uttrycka mitt varma tack till alla de SAS-medarbetare som har arbetat dygnets alla timmar för att hjälpa våra kunder i denna svåra situation, avslutar Rickard Gustafson.

Vissa trafikstörningar kan förekomma de närmaste dagarna när ordinarie trafik återupptas. För den senaste informationen kring trafikstörningar hänvisar vi till www.sas.se/storningar

För mer information:

SAS Presstjänst +46 8 797 29 44

*) Formellt godkännande av avtal är villkorat medlemsomröstning.

Det här är information som SAS AB är skyldiga att offentliggöra i enlighet med EUs regler för marknadsmissbruk. Informationen publicerades av Michel Fischier kl 23.05 den 2 maj 2019.

Latest news