Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS lanserar möjlighet att lägga till biobränsle

September 18, 2019 07:00

Nu kan alla som flyger med SAS välja att köpa biobränsle, något som reducerar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent. SAS målsättning med tilläggstjänsten är att bana väg för en storskalig och konkurrenskraftig produktion av biobränsle i linje med SAS hållbarhetsstrategi.

SAS lanserar nu en tjänst som ger resenärer möjlighet att minska sitt klimatavtryck. Det innebär att resenärerna kan välja att köpa biobränsle i samband med bokningen eller vid ett annat tillfälle innan avgång.

– Vi utvecklar kontinuerligt mer hållbara produkter och tjänster. Nu ger vi våra resenärer möjlighet att köpa biobränsle, samtidigt som vi bjuder in våra resenärer att bli delaktiga i omställningen till ett mer hållbart sätt att resa, säger Karl Sandlund, Executive Vice President Commercial, SAS.

Ökad användning av biobränslen, som minskar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent jämfört med fossila bränslen, är en grundförutsättning för ett mer hållbart flyg och för att SAS ska nå sin målsättning att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2030.

SAS arbetar på olika sätt för att främja en storskalig produktion av avancerat biobränsle i Skandinavien. De volymer som produceras idag räcker inte till och priset är 3-4 gånger högre än för fossilt bränsle.

– I det korta perspektivet är ökad användning av biobränsle ett viktigt steg för att minska flygets klimatpåverkan. Ett sätt att bidra till utvecklingen är att erbjuda våra kunder möjligheten att köpa biobränsle. Det ger också en bild av kostnaderna för biobränsle och understryker behovet av ökad tillgång till biobränsle, säger Karl Sandlund. 

SAS gör ingen vinst på bränslet som resenärerna köper och det adderas till biobränslet som SAS redan köper in.


Fakta om SAS och biobränsle

SAS använder enbart biobränsle från källor som inte påverkar tillgången till grödor som används för livsmedelsproduktion, tillgången till dricksvatten eller den biologiska mångfalden, och som använder så små arealer som möjligt.

Biobränsle levereras till SAS baserna i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, eller till en lämplig flygplats så nära produktionsanläggningen som möjligt. Regelverket tillåter att upp till 50 procent biobränsle blandas med det fossila bränslet per flygning, något alla SAS plan är godkända för.

SAS samarbetar kontinuerligt med olika intressenter för att främja, kommersialisera och implementera biobränsle. 2018 tecknade SAS och Preem ett avtal för att gemensamt säkra storskalig produktion av biobränsle ( https://www.sasgroup.net/en/sas-och-preem-i-samarbete-om-fornybart-flygbransle/). 

Så här fungerar den nya tjänsten

SAS har skapat en modell där resenärerna kan köpa ett eller flera 20-minutersblock av biobränsle per flygning och per person.  

På en 60 minuters flygning motsvarar ett 20-minutersblock biobränsle en tredjedel av den genomsnittliga bränsleförbrukningen, på en genomsnittlig flygning, per passagerare. Resenärer som vill köpa biobränsle för hela flygningen kan, i det här exemplet, köpa tre block för att täcka hela restiden.

Resenärer kan köpa biobränsle när de bokar sina flygbiljetter eller när som helst innan avgång via ’My bookings’. 

Mängden biobränsle resenären köpt kommer inte nödvändigtvis att användas på just den flygning som resenären köpt biljett till, men bränslet kommer att användas för att ersätta fossilt bränsle i motsvarande mängd på en SAS flygning.

Just nu är priset 100 kronor per block biobränsle. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news