Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

1,9 miljoner reste med SAS i januari

February 7, 2020 11:00

Antalet passagerare som reste med SAS ökade med 3,2 % jämfört med samma månad föregående år. Punktligheten ökade markant med närmare 14 procentenheter och regulariteten var på en fortsatt hög nivå.

Den totala kapaciteten (ASK) och antalet betalda passagerarkilometer (RPK) ökade med 1,5 % respektive 2,8 % jämfört med samma månad föregående år. Tillväxten drevs av en ökad efterfrågan på SAS intraskandinaviska, europeiska och inrikeslinjer. Den ökade efterfrågan återspeglas i en förbättrad kabinfaktor, som ökade med 0,8 procentenheter. Den preliminära enhetsintäkten och passageraryielden var 64 öre respektive 98 öre och i linje med samma period föregående år.

– Vi är glada att vår förbättrade operationella kvalitet, vårt kunderbjudande och infasningen av nya, bränsleeffektiva flygplan gör det möjligt för oss att stärka vår position och marknadsandel på våra hemmamarknader. Det är också glädjande att se det ökade intresset hos våra kunder att lägga till biobränsle till sina SAS-biljetter. Sedan möjligheten introducerades har nästan 10 000 resenärer valt att köpa biobränsle till sin resa. Detta visar att ett växande antal kunder delar vår uppfattning om vikten av att bidra till mer hållbara flygresor, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

Efter utvärdering av den rådande situationen med Coronaviruset i Kina, beslutade SAS att stänga biljettförsäljningen fram till den 15 mars och ställa in alla flygningar till och från Shanghai och Peking från 31 januari till 29 februari. Våra passagerares och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet och SAS fortsätter att följa utvecklingen i nära dialog med relevanta myndigheter.

SAS reguljärtrafik Jan20 Förändring1 Nov19- Jan20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 490 1,5% 10 759 0,8%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 292 2,7% 7 365 2,0%
Kabinfaktor 65,7% +0,8 p.e. 68,5% +0,8 p.e.
Antal passagerare (000) 1 889 3,1% 6 119 1,4%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jan20 vs Jan19 Nov19- Jan20 vs, Nov18- Jan19
  RPK ASK RPK ASK  
Interkontinentalt -0,1% -0,4% 0,2% 1,4%  
Europa/Intraskand 5,3% 2,8% 4,0% 0,6%  
Inrikes 3,7% 2,7% 1,3% 0,1%  
SAS chartertrafik Jan20 Förändring1 Nov19- Jan20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 164 1,7% 499 3,6%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 152 2,9% 461 4,4%
Kabinfaktor 92,7% +1,1 p.e. 92,4% +0,7 p.e.
Antal passagerare (000) 0,053 5,9% 0,141 6,8%
SAS total trafik (reguljär och charter) Jan20 Förändring1 Nov19- Jan20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 654 1,5% 11 258 0,9%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 444 2,8% 7 826 2,2%
Kabinfaktor 66,9% +0,8 p.e. 69,5% +0,8 p.e.
Antal passagerare (000) 1,942 3,2% 6,260 1,5%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Jan20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 0,98 -0,6% -2,8%
PASK, SEK 0,64 +0,6% -1,6%
       
      Jan20
Punktlighet (ankomst 15 minuter)     88,7%
Regularitet     99,1%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader     -2,8%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer     -2,6%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp     45%

 

Definitioner:

RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 11.00 CET.

Latest news

Latest news