Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Hit flyr SAS i høst

August 27, 2020 14:30

I løpet av høsten vil SAS tilby et økt antall flyvninger. Selskapet åpner opp linjer til flere destinasjoner i Europa, USA og Asia for å møte etterspørselen etter reiser og transport til, fra og innenfor Skandinavia.

SAS’ innenrikstrafikk i Sverige, Norge og Danmark dekker nå stort sett hele det innenlandske nettverket, når SAS gjenopptar trafikken fra Stavanger til Trondheim samt fra Stockholm til Rønneby og Sundsvall. Gjennom et utvidet trafikkprogram innad i og mellom de tre landene øker SAS tilgjengeligheten av nødvendige reiser og transporter. Slik støtter det opp om samfunnskritisk infrastruktur. 

For å møte etterspørselen etter forretningsreiser til Europa øker SAS antallet flyvninger og legger til 18 ruter til europeiske nøkkelmarkeder og hovedsteder, slik som fra København til Paris, fra Stockholm til Frankfurt og fra Oslo til Brussel.

I slutten av september har SAS planer om å starte opp den interkontinentale trafikken til Asia og fly fra København til Shanghai én gang i uken, forutsatt at SAS’ søknad om tillatelse godkjennes av myndighetene. Det innebærer at SAS i løpet av høsten igjen kan tilby flyvninger over hele nettverket på alle tre kontinenter som SAS trafikkerer. 

SAS øker også antallet flyvninger til New York fra København til daglige avganger. Vi starter også flyvninger fra København til Washington med to fly i uken fra midten av september, samtidig som antallet flyvninger til Chicago og San Francisco forblir uforandret.
Les mer om hele vårt trafikkprogram

Les mer om trafikkprogrammet til SAS her

Da det fortsatt råder usikkerhet rundt restriksjoner og det skjer endringer i reiseanbefalinger, tilbyr SAS reisende muligheten å bytte ut en planlagt reise/billett mot en SAS Travel Voucher, opptil 16 dager før avreise, for alle internasjonale destinasjoner, frem til 15. januar 2021.  

Images

Trondheim Houses, SAS domestic .jpg

Latest news