Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i december

January 9, 2020 11:00

Jämfört med föregående år, ökar antalet passagerare med över 2 procent. Samtidigt ökar även kabinfaktor, enhetsintäkter och passageraryield jämfört med samma period förra året.

I december ökade total kapacitet (ASK) med 0,9 % och antalet betalda passagerarkilometer (RPK) med 2,6 % drivet av en ökad efterfrågan på SAS reguljärtrafik. Som ett resultat ökade kabinfaktorn med 1,2 procentenheter till 71,1 %. Valutajusterad enhetsintäkt förbättrades med 3,1 % och passageraryield med 1,2 %.

– Det är glädjande att fler väljer att resa med SAS, vilket stärker vår position på den skandinaviska marknaden. Under december välkomnade vi den första av åtta Airbus A350 till vår flotta, och vi är glada att våra resenärer inom kort kommer att få uppleva världens mest moderna och bränsleeffektiva långdistansflygplan. Med A350 minskar vi koldioxidutsläppen med upp till 30 procent och buller med cirka 40 procent, jämfört med flygplanstypen de ersätter. Tillsammans med vår nya flygplansdesign blir A350 en symbol för en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för SAS, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Dec19 Förändring1 Nov19- Dec19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 429 1,4% 7 268 0,5%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 406 3,3% 5 073 1,7%
Kabinfaktor 70,2% +1,3 p.e. 69,8% +0,8 p.e.
Antal passagerare (000) 1,916 2,2% 4,230 0,7%

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Dec19 vs Dec18 Nov19- Dec19 vs, Nov18- Dec18
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 2,3% 3,6% 0,4% 2,4%
Europa/Intraskand 4,5% 0,6% 3,5% -0,3%
Inrikes 2,3% -1,1% 0,2% -1,1%
         
             

 

SAS chartertrafik Dec19 Förändring1 Nov19- Dec19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 164 -8,2% 335 4,5%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 149 -7,3% 309 5,1%
Kabinfaktor 91,0% +0,8 p.e. 92,2% +0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 0,046 -1,1% 0,089 7,3%
           

 

SAS total trafik (reguljär och charter) Dec19 Förändring1 Nov19- Dec19 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 593 0,9% 7 604 0,6%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 555 2,6% 5 383 1,9%
Kabinfaktor 71,1% +1,2 p.e. 70,8% +0,9 p.e.
Antal passagerare (000) 1,962 2,1% 4,318 0,8%


1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK   Dec

 2019
Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK   0,95 +2,1% +1,2%
PASK, SEK   0,67 +4,0% +3,1%
           
        Dec 2019
Punktlighet (ankomst 15 minuter)       78,9%
Regularitet       98,1%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader       -2,7%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer       -2.3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp       46%

Definitioner:

RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 11.00 CET.

Latest news