Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rättelse SAS trafiktal – november 2020

December 7, 2020 11:12
Regulatory information

Strängare reserestriktioner ledde till minskad efterfrågan och lägre kapacitet i november.

Rättelsen avser trafiktal november

Under november månad flög 331 000 passagerare med SAS, en minskning med 86 % jämfört med samma period föregående år och 45 % jämfört med föregående månad. Samtidigt minskade SAS sin kapacitet med 75 % jämfört med förra året och med 20 % jämfört med oktober.

Kabinfaktorn hamnade på 25,3 %, en nedgång med ungefär 45 % procentenheter jämfört med föregående år och 13 procentenheter jämfört med oktober. Minskningen av antal passagerare och kabinfaktor är ett resultat av det ökande antalet covid-19-fall i Europa, som medförde nya restriktioner och ledde till en kraftig minskning av efterfrågan, även för inrikesresor. Under november har vi märkt av ett ökat antal uteblivna passagerare, även detta påverkar kabinfaktorn negativt jämfört med föregående månad. Eftersom vi successivt har minskat vår europeiska och skandinaviska kapacitet, så får den interkontinentala trafiken, som upprätthålls av fraktintäkter, dessutom en större proportionell del av kabinfaktorn och påverkar jämförelsen med föregående månad negativt.

-Den kraftiga ökningen av antalet covid-19-fall, nya reserestriktioner och rekommendationer kring social distansering, påverkade omgående efterfrågan och viljan att resa. Trots att SAS reagerade snabbt genom att minska kapaciteten, så ledde oundviklig ledtid för ny schemaläggning och lokala regler för korttidspermitteringar, att det tyvärr blev en obalans mellan kapacitet och efterfrågan under månaden. När vi nu går in i december, har vi ytterligare anpassat vår kapacitet efter rådande efterfrågan på skandinaviska förbindelser, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Nov20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 001 -73,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 252 -90,6%
Kabinfaktor 25,1% -44,3 p u
Antal passagerare (000) 330 -85,7%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Nov20       vs    Nov19
RPK ASK
Interkontinentalt -97,1% -80,8%
Europa/Intraskand -92,6% -84,9%
Inrikes -72,3% -36,0%
SAS chartertrafik Nov20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 8 -95,3%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 -98,0%
Kabinfaktor 39,3% -54,1 p u
Antal passagerare (000) 1 -97,7%
SAS total trafik (reguljär och charter) Nov20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 009 -74,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 255 -91,0%
Kabinfaktor 25,3% -45,2 p u
Antal passagerare (000) 331 -86,0%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Nov20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,65 57,6% 64,7%
PASK, SEK 0,41 -43,0% -40,4%
Nov20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 94,6%
Regularitet 98,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -63,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -6,0%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 32%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news