Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS sætter størstedelen af sine operationer i bero

March 15, 2020 17:35

Som følge af coronavirussen og de foranstaltninger, der er implementeret af nationale myndigheder, er efterspørgslen på flyrejser stort set ikke-eksisterende. SAS har derfor besluttet at sætte de fleste af sine operationer i bero, startende mandag 16. marts og indtil de nødvendige forudsætninger for kommerciel luftfart vender tilbage.

For at hjælpe vores kunder vil SAS så vidt muligt i løbet af de næste par dage opretholde et vist driftsniveau for at gøre det muligt for rejsende at vende tilbage fra forskellige destinationer.

Vi vil stå til myndighedernes rådighed, for på deres opfordring at kunne bringe strandede borgere hjem eller opretholde samfundskritisk infrastruktur, så længe det er muligt.

Det betyder også, at SAS desværre er tvunget til midlertidigt at reducere sin arbejdsstyrke med op til 10.000 ansatte, svarende til 90% af arbejdsstyrken.

De midlertidige reduktioner vil berøre alle dele af SAS og gennemføres i overensstemmelse med national lovgivning i hvert land.

SAS gennemfører disse foranstaltninger for at kunne vende tilbage til normal drift, så snart situationen tillader det. 

Downloads

Latest news