Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS TECKNAR NY KREDITFACILITET OM 1,5 MILJARDER NOK

December 18, 2020 17:27

SAS AB (publ) (”SAS”) har tecknat en ny kreditfacilitet på 1,5 miljarder NOK med en löptid på tre år, garanterad till 100% av Garantiinstiuttet for Eksportkreditt (GIEK).

Sedan den norska regeringen meddelade om kreditgarantier till flygföretag har SAS arbetat med fyra nordiska banker samt GIEK för att klarlägga kriterier och villkor för garantierna. Lånegarantierna till flygföretag, som godkänts av Eftas övervakningsmyndighet och den norska riksdagen är avsedda att stödja flygbolags likviditet och säkerställa flygverksamhet i Norge under covid-19-pandemin.

-Vi är glada över att vi har kunnat teckna denna kreditfacilitet med stöd av den norska staten. Faciliteten ökar vårt finansiella handlingsutrymme under en tid då det råder fortsatt osäkerhet om när efterfrågan normaliseras. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med att minska våra kostnader, öka effektiviteten samt kontinuerligt anpassa vår produktion utifrån efterfrågan, säger Magnus Örnberg, CFO SAS

Kreditfaciliteten koordinerades av Nordea. Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank var arrangörer (Mandated Lead Arrangers).

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Downloads

Latest news