Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – april 2020

May 8, 2020 11:00
Regulatory information

SAS reguljära kapacitet minskade med 95 % jämfört med föregående år till följd av den pågående covid-19-pandemin. Under april upprätthölls endast ett begränsat nätverk i Norge och Sverige.

– Vi står fortsatt inför utmaningar som påverkar vår verksamhet i grunden. Även om ingen kan förutse exakt hur efterfrågan kommer att utvecklas under de kommande månaderna och åren, är det tydligt att det kommer att ta betydligt längre tid än tidigare förväntat. Vår bedömning är att det kommer att dröja till 2022 innan efterfrågan når nivåerna före covid-19.

Den nuvarande situationen gör att vi måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna och värna vår likviditet. Detta så att vi kan komma ut ur den pågående krisen som en hållbar, lönsam och bärande del av den skandinaviska infrastrukturen. Eftersom det kommer att ta lång tid att återgå till en normaliserad produktion, var vi därför även tvungna att inleda processer för att minska vår framtida arbetsstyrka med upp till 5 000 heltidstjänster.

Som en del av vårt arbete att säkra bolaget för framtiden, är jag tacksam över att vi kunnat upprätta en kreditfacilitet om 3,3 miljarder SEK, där den svenska och danska staten gick in som garanter. Tillsammans med våra besparingsåtgärder kommer detta likviditetstillskott att ge oss tid att undersöka ytterligare möjligheter och ekonomiskt stöd för att kunna säkerställa vår verksamhet, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Apr20 Förändring1 Nov19- Apr20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 203 -94,5% 16 665 -23,9%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 54 -98,0% 10 763 -28,8%
Kabinfaktor 26,6% -47,9 p.e. 64,6% -4,5 p.e.
Antal passagerare (000) 94 -95,6% 9 243 -26,8%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Apr20      vs    Apr19 Nov19- Apr20 vs Nov18- Apr19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -99,9% -99,4% -32,5% -26,4%
Europa/Intraskand -99,4% -98,2% -28,1% -25,0%
Inrikes -89,3% -73,2% -22,5% -16,2%
SAS chartertrafik Apr20 Förändring1 Nov19- Apr20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 30 -78,6% 848 -17,3%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 9 -93,0% 739 -20,7%
Kabinfaktor 28,4% -57,8 p.e. 87,2% -3,7 p.e.
Antal passagerare (000) 1 -96,7% 242 -19,6%
SAS total trafik (reguljär och charter) Apr20 Förändring1 Nov19- Apr20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 233 -93,9% 17 513 -23,6%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 62 -97,8% 11 503 -28,3%
Kabinfaktor 26,8% -48,1 p.e. 65,7% -4,3 p.e.
Antal passagerare (000) 95 -95,7% 9,485 -26,6%
 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK

Apr20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,64 +66,5% +66,4%
PASK, SEK 0,44 -40,6% -40,6%
Apr20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 97,2%
Regularitet 96,1%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -12,8%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -3,2%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 24%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.

Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news