Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – augusti 2020

September 7, 2020 11:00
Regulatory information

Det totala antalet passagerare och kapaciteten i augusti minskade med 74 respektive 73 procent jämfört med samma period förra året. I augusti noterades dock en liten ökning med 12 000 passagerare jämfört med föregående månad.

SAS trafik fortsätter att påverkas negativt av covid-19. I augusti minskade den totala kapaciteten med 73,4 % jämfört med samma period förra året och antalet passagerare minskade med 2,1 miljoner. Efterfrågan har återhämtat sig något bättre inom Skandinavien än i andra delar av nätverket och SAS har anpassat sin kapacitet därefter.

- Under hösten avser vi att öka antalet flygningar och öppna upp fler linjer, i takt med att efterfrågan återkommer. I första hand kommer vi återuppta inrikestrafik i Danmark, Norge och Sverige, men vi öppnar också 18 linjer till viktiga destinationer i Europa. Dessutom planerar vi att starta upp trafiken till Asien och därmed kunna erbjuda flygningar till alla de tre kontinenter som vi normalt är verksamma på, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Aug20 Förändring1 Nov19-Aug20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 1 304 -71,1% 19 878 -49,9%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 608 -82,7% 12 354 -57,6%
Kabinfaktor 46,7% -31,2 p u 62,1% -11,2 p u
Antal passagerare (000) 699 -72,8% 11,128 -51,5%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Aug20      vs    Aug19 Nov19-Aug20 vs Nov18- Aug19
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -96,7% -87,3% -63,2% -54,7%
Europa/Intraskand -81,7% -72,0% -59,4% -53,4%
Inrikes -49,2% -30,9% -39,0% -29,8%
SAS chartertrafik Aug20 Förändring1 Nov19-Aug20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 54 -90,9% 921 -71,1%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 43 -91,9% 797 -72,3%
Kabinfaktor 79,7% -9,1 p u 86,5% -3,9 p u
Antal passagerare (000) 18 -91,3% 266 -75,0%
SAS total trafik (reguljär och charter) Aug20 Förändring1 Nov19-Aug20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 1 357 -73,4% 20 799 -51,5%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 651 -83,9% 13 151 -58,9%
Kabinfaktor 48,0% -31,2 p u 63,2% -11,4 p u
Antal passagerare (000) 717 -74,2% 11,394 -52,5%

 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Aug20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,04 6,3% 7,9%
PASK, SEK 0,65 -10,0% -8,7%
       
      Aug20
Punktlighet (ankomst 15 minuter)     95,3%
Regularitet     99,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader     -43.3%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer     -3.7%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp     36%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS strävar efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska till år 2025 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent exempelvis genom att använda mer hållbart flygbränsle och våra moderna flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 september 2020 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news