Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – februari 2020

March 6, 2020 11:00
Regulatory information

Tillväxten i antal passagerare, enhetsintäkt och passageraryield utvecklades positivt i februari, med begränsad påverkan av COVID-19. Men på grund av utbrottet ser SAS framöver en avmattad efterfrågan och anpassar sitt nätverk och kapacitet därefter.

Den totala kapaciteten (ASK) och antalet betalda passagerarkilometer (RPK) ökade med 1,4 % respektive 0,5 % jämfört med samma månad föregående år. Den valutajusterade enhetsintäkten ökade med 1,1 % och passageraryielden med 2,2 %.

Som en effekt av utbrottet av COVID-19 ställde SAS in sina flygningar till/från Kina den 31 januari, norra Italien den 4 mars och Hongkong den 5 mars. SAS justerar även andra delar av nätverket och minskar kapaciteten på linjer med lägre efterfrågan.

- Vi har sett en minskad efterfrågan på grund av COVID-19-utbrottet, främst på interkontinentala resor och resor till och från norra Italien, men även i andra delar av vårt nätverk. Vi fortsätter den nära dialogen med relevanta myndigheter och följer deras rekommendationer. För att motverka de negativa ekonomiska effekterna, reducerar vi även vår kapacitet på linjer med få bokningar. Med tanke på den osäkra situationen fortsätter vi även arbetet med flertalet initiativ för att minska kostnaderna och bevara vår starka likviditetsposition, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Feb20 Förändring1 Nov19- Feb20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 416 0,4% 14 175 0,7%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 232 -0,7% 9 597 1,4%
Kabinfaktor 65,3% -0,7 p.e. 67,7% +0,4 p.e.
Antal passagerare (000) 2,035 3,4% 8,154 1,9%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Feb20 vs Feb19 Nov19- Feb20 vs Nov18- Feb19
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -16,3% -9,1% -3,4% -1,1%
Europa/Intraskand 8,2% 6,0% 5,1% 1,9%
Inrikes 7,5% 5,6% 2,9% 1,5%
SAS chartertrafik Feb20 Förändring1 Nov19- Feb20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 215 19,7% 714 8,0%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 196 17,6% 657 8,0%
Kabinfaktor 90,9% -1,7 p.e. 91,9% +0,0 p.e.
Antal passagerare (000) 75 20,2% 216 11,0%
SAS total trafik (reguljär och charter) Feb20 Förändring1 Nov19- Feb20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 3 632 1,4% 14 889 1,0%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 2 428 0,5% 10 254 1,8%
Kabinfaktor 66,8% -0,6 p.e. 68,9% +0,5 p.e.
Antal passagerare (000) 2,110 3,9% 8,370 2,1%


1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Feb20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,00 +3,7% +2,2%
PASK, SEK 0,66 +2,5% +1,1%
       
      Feb20
Punktlighet (ankomst 15 minuter)     83,0%
Regularitet     97,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader     -3,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer     -2,9%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp     45%


 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news