Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – juli 2020

August 7, 2020 11:00
Regulatory information

SAS kapacitet minskade med 76 % under månaden och det totala antalet passagerare var 75 % färre än samma period förra året. Antalet passagerare är fortsatt lågt på grund av den begränsade efterfrågan, som är ett resultat av den pågående covid-19-pandemin.

SAS fortsätter att återuppta flygningarna till sina destinationer, allteftersom efterfrågan återvänder och resebegränsningarna lättar. Jämfört med juni ökade antalet passagerare med nästan 300 000, men minskade med 2,5 miljoner jämfört med samma period förra året. Inrikestrafiken visar starkast återhämtning, medan efterfrågan på resande inom Europa och interkontinentalt är fortsatt svagt.

- Vi märker en fortsatt långsam återhämtning av efterfrågan, i linje med våra förväntningar. När efterfrågan sakta återkommer, är vi glada att successivt kunna 
  öka vår verksamhet, samtidigt som vi säkerställer en säker reseupplevelse för våra kunder och medarbetare, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Jul20 Förändring1 Nov19-Jul20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 1 308 -73,5% 18 575 -47,2%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 662 -83,9% 11 746 -54,1%
Kabinfaktor 50,6% -32,6 p u 63,2% -9,6 p u
Antal passagerare (000) 699 -73,0% 10,429 -48,8%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jul20      vs    Jul19 Nov19-Jul20 vs Nov18- Jul19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -97,4% -87,1% -58,6% -50,6%
Europa/Intraskand -84,7% -77,0% -56,3% -50,9%
Inrikes -39,0% -16,0% -37,7% -29,7%
SAS chartertrafik Jul20 Förändring1 Nov19-Jul20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 18 -97,4% 867 -66,5%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 14 -97,8% 754 -68,0%
Kabinfaktor 81,9% -12,5 p u 87,0% -3,9 p u
Antal passagerare (000) 6 -97,7% 248 -71,0%
SAS total trafik (reguljär och charter) Jul20 Förändring1 Nov19-Jul20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 1 326 -76,4% 19 442 -48,5%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 676 -85,8% 12 500 -55,3%
Kabinfaktor 51,0% -33,6 p u 64,3% -9,8 p u
Antal passagerare (000) 705 -75,2% 10,676 -49,7%

Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter
 

Preliminär yield och PASK

Jul20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,10 27,6% 32,3%
PASK, SEK 0,56 -22,5% -19,6%
Jul20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 95,7%
Regularitet 99,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -36,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -3,5%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 39%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS strävar efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska till år 2025 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent exempelvis genom att använda mer hållbart flygbränsle och våra moderna flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 augusti 2020 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news