Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – maj 2020

June 5, 2020 11:00
Regulatory information

Det totala antalet passagerare minskade med nästan 94 % jämfört med föregående år, som en konsekvens av den pågående covid-19-pandemin. I samband med att reserestriktioner successivt lättar kommer SAS under juni dubbla sin kapacitet till 30 flygplan.

Maj var den andra månaden i rad då större delen av vår flygplansflotta stod på marken, som ett resultat av covid-19-pandemin och de reserestriktioner som införts. Den negativa effekten återspeglas i våra trafiktal, med en minskning av kapaciteten med 96 % och 94 % färre passagerare jämfört med föregående år.

Länder börjar nu gradvis att öppna upp och vi förväntar oss att efterfrågan långsamt börjar att öka från dagens låga nivåer. Under juni ökar vi produktionen, från 15 till 30 flygplan i drift, främst i inrikestrafik och till nordiska destinationer.

Vi ser fram emot att bygga upp vårt nätverk igen allteftersom reserestriktioner upphävs och att återigen kunna välkomna våra passagerare ombord, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Maj20 Förändring1 Nov19-Maj20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 176 -95,7% 16 841 -35,1%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 98 -96,6% 10 861 -39,7%
Kabinfaktor 55,7% -15,6 p.e. 64,5% -4,9 p.e.
Antal passagerare (000) 158 -93,4% 9,401 -37,4%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Maj20      vs    Maj19 Nov19-Maj20 vs Nov18- Maj19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -100,0% -100,0% -43,2% -37,2%
Europa/Intraskand -98,5% -97,5% -39,8% -37,0%
Inrikes -83,7% -82,6% -31,7% -26,2%
SAS chartertrafik Maj20 Förändring1 Nov19-Maj20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 0 -100,0% 848 -36,2%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 0 -100,0% 739 -37,7%
Kabinfaktor n/a n/a 87,2% -2,0 p.e.
Antal passagerare (000) 0,000 -100,0% 0,242 -39,4%
SAS total trafik (reguljär och charter) Maj20 Förändring1 Nov19-Maj20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 176 -96,0% 17 689 -35,1%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 98 -96,9% 11 601 -39,5%
Kabinfaktor 55,7% -16,5 p.e. 65,6% -4,8 p.e.
Antal passagerare (000) 158 -93,7% 9,643 -37,5%
 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Maj20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,98 +93,2% +99,1%
PASK, SEK 1,10 +50,9% +55,4%
Maj20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 95,3%
Regularitet 99,2%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -19,8%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -3,2%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 24%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news