Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – mars 2020

April 7, 2020 11:00
Regulatory information

Som en effekt av COVID-19-pandemin och de resebegränsningar som införts av regeringar i många länder, minskade SAS kapaciteten med över 45 % jämfört med förra året. Under april kommer nästan samtliga flyg ställas in med undantag av ett fåtal inrikeslinjer i Norge och Sverige.

- För drygt en månad sedan började vi allvarligt påverkas av Coronavirus-krisen och vi befinner oss nu i en situation som vi aldrig tidigare upplevt. För första gången i SAS historia erbjuder vi inga reguljära internationella flygningar. Sedan i måndags flyger vi bara till ett begränsat antal destinationer inrikes i Norge och Sverige. I Norge flyger vi till fler destinationer än i Sverige, tack vare ett avtal med den norska regeringen.

Vi står fortfarande till förfogande för myndigheterna och fortsätter att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla tjänster, nödvändiga för det skandinaviska samhället, inklusive att transportera hem strandade medborgare från olika delar av världen samt nödvändig medicinsk utrustning. Det är viktigt för oss att kunna bidra, där vi kan under dessa utmanande tider, men dessa flygningar kan inte kompensera för det enorma intäktsbortfall som beror på resebegränsningarna.

Mot bakgrund av den kraftiga minskningen av intäkterna måste vi fortsätta att minska våra kostnader så långt det är möjligt. Vi har tvingats att tillfälligt permittera merparten av våra anställda. I skrivande stund har nästan 11 000 anställda permitterats i Skandinavien. Vi har också tvingats varsla cirka 120 personer i Sverige om uppsägning.

När COVID-19-krisen slog till med full kraft, hade SAS en stark finansiell beredskap. Naturligtvis har detta varit en fördel i den svåra situation som beror på de resebegränsningar som många regeringar infört. Vi är tacksamma för att Danmark, Sverige och Norge erbjudit ett visst stöd i form av kreditgarantier, men de öronmärkta summorna räcker inte för att säkra nödvändig infrastruktur om situationen fortsätter.

I över 70 år har SAS lagt grunden för skandinavisk flygtrafik och vi saknar att kunna välkomna alla våra kunder ombord till det som vi kallar vårt andra hem.

Jag hoppas att vi så snart som möjligt kan återuppta vår flygverksamhet, men till dess vill jag tacka våra kunder för deras tålamod och stöd samt mina kollegor på SAS för deras engagemang för SAS och samhället under dessa svåra tider, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS reguljärtrafik Mar20 Förändring1 Nov19-Mar20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 2 288 -44,9% 16 462 -9,7%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 1 113 -61,9% 10 710 -13,6%
Kabinfaktor 48,6% -21,7 p.p. 65,1% -2,9 p.e.
Antal passagerare (000) 995 -59,6% 9 149 -12,6%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Mar20 vs Mar19 Nov19- Mar20 vs Nov18- Mar19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -69,9% -55,6% -18,4% -13,0%
Europa/Intraskand -59,3% -42,1% -10,7% -8,5%
Inrikes -52,4% -32,2% -10,1% -6,2%
SAS chartertrafik Mar20 Förändring1 Nov19-Mar20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 103 -53,7% 818 -7,6%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 74 -63,5% 731 -9,9%
Kabinfaktor 71,4% -19,3 p.p. 89,3% -2,3 p.e.
Antal passagerare (000) 25 -64,0% 241 -8,6%
SAS total trafik (reguljär och charter) Mar20 Förändring1 Nov19- Mar20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj,) 2 391 -45,4% 17 280 -9,6%
RPK, passagerarkilometer (milj,) 1 187 -62,0% 11 440 -13,3%
Kabinfaktor 49,6% -21,8 p.e. 66,2% -2,9 p.e.
Antal passagerare (000) 1 020 -59,7% 9 390 -12,5%
 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Mar20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,02 +3,7% +4,1%
PASK, SEK 0,50 -28,3% -28,1%
Mar20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 88,8%
Regularitet 86,6%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -7,4%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -3,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 33%

Definitioner:

RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 11.00 CET.

Latest news