Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – oktober 2020

November 6, 2020 11:00
Regulatory information

Den pågående pandemin fortsätter att ha stor påverkan på SAS och oktober månads trafiktal är i stort sett oförändrade från september.

Drygt 0,6 miljoner passagerare reste med SAS under månaden, en minskning med 78,7% jämfört med föregående år. Jämfört med samma period minskade SAS även sin kapacitet med 73,3%. Efterfrågan, kapacitet och kabinfaktor var i stort sett oförändrade från september 2020.

- Trafiken för oktober ligger i linje med utvecklingen i september och efterfrågan på inrikestrafik fortsätter att vara starkare än för europeiska och interkontinentala destinationer, vilket återspeglas i nätverket och avgångarna vi erbjuder. Tyvärr har det ökande antalet covid-19-fall i oktober lett till utökade restriktioner i hela Europa och det påverkar naturligtvis viljan att resa negativt. Även om vi förväntar oss en oförändrad efterfrågan under de närmaste månaderna, är vår fortsatta bedömning att återhämtningsfasen för flygindustrin kommer fortsätta fram till 2022 och att efterfrågan återgår till nivåerna före pandemin under de följande åren, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Okt20 Förändring1 Nov19-Okt20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 224 -72,3% 22 357 -53,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 457 -86,3% 13 259 -63,0%
Kabinfaktor 37,3% -37,9 p u 59,3% -14,6 p u
Antal passagerare (000) 593 -78,3% 12 315 -56,7%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Okt20       vs    Okt19 Nov19-Okt20 vs Nov18- Okt19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -97,1% -81,4% -69,6% -59,8%
Europa/Intraskand -88,2% -78,6% -64,8% -57,6%
Inrikes -56,3% -38,7% -42,3% -31,4%
SAS chartertrafik Okt20 Förändring1 Nov19-Okt20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 29 -89,6% 1 008 -74,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 24 -90,9% 867 -75,6%
Kabinfaktor 82,8% -11,2 p u 86,0% -5,0 p u
Antal passagerare (000) 10 -89,4% 295 -77,5%
SAS total trafik (reguljär och charter) Okt20 Förändring1 Nov19-Okt20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 253 -73,3% 23 365 -55,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 481 -86,6% 14 127 -64,1%
Kabinfaktor 38,4% -37,9 p u 60,5% -14,7 p u
Antal passagerare (000) 602 -78,7% 12 610 -57,6%
 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Okt20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,18 14,5% 20,7%
PASK, SEK 0,44 -43,2% -40,1%
Okt20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 91,7%
Regularitet 99,3%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -57,2%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -5,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 42%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news