Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – september 2020

October 7, 2020 11:00
Regulatory information

I september reste 0,6 miljoner passagerare med SAS och företaget rapporterar en kapacitetsminskning med 73 % jämfört med samma period föregående år.

Covid-19-pandemin fortsätter att påverka SAS trafik negativt. Under september uppgick det totala antalet passagerare till 614 000, en minskning med 2,3 miljoner samtidigt som den totala kapaciteten var 72,7% lägre, jämfört med samma period förra året. Efterfrågan på inrikestrafik fortsätter att vara starkare än europeisk och interkontinental trafik och SAS har anpassat nätverket efter det.

”Sedan i mars, när nästan all vår trafik stoppades, har vi långsamt börjat bygga upp vårt nätverk igen. Nu har vi uppemot 380 dagliga avgångar till 75 destinationer och jag är glad att vi nu har återupptagit vår närvaro i Fastlandskina efter nio månaders uppehåll. Övergripande efterfrågan är dock kraftigt styrd av reserestriktioner. I september klassades tyvärr ytterligare länder som ”röda”, vilket minskade antalet passagerare något jämfört med augusti. Trots detta har vi noterat en långsam, men stadig, återhämtning av efterfrågan och i september flög en halv miljon fler passagerare med SAS än under april månad. Blickar vi framåt så fortsätter vi att följa marknadsutvecklingen och är redo att göra ytterligare justeringar utifrån hur efterfrågan utvecklas, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Sep20 Förändring1 Nov19-Sep20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 254 -71,3% 21 132 -52,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 448 -86,7% 12 802 -60,6%
Kabinfaktor 35,8% -41,5 p u 60,6% -13,2 p u
Antal passagerare (000) 595 -78,6% 11 723 -54,4%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Sep20       vs    Sep19 Nov19-Sep20 vs Nov18- Sep19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -97,3% -84,7% -66,8% -57,7%
Europa/Intraskand -88,6% -74,9% -62,5% -55,5%
Inrikes -56,9% -37,3% -40,9% -30,6%
SAS chartertrafik Sep20 Förändring1 Nov19-Sep20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 58 -86,6% 979 -72,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 46 -88,6% 843 -74,3%
Kabinfaktor 79,2% -13,9 p u 86,1% -4,7 p u
Antal passagerare (000) 20 -87,5% 285 -76,6%
SAS total trafik (reguljär och charter) Sep20 Förändring1 Nov19-Sep20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 312 -72,7% 22 111 -53,6%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 494 -86,9% 13 646 -61,9%
Kabinfaktor 37,7% -41,0 p u 61,7% -13,4 p u
Antal passagerare (000) 614 -79,1% 12 008 -55,4%
 

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Sep20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,25 19,0% 26,1%
PASK, SEK 0,45 -44,9% -41,7%
Sep20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 96,2%
Regularitet 99,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -50,3%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -4,5%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 37%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS strävar efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska till år 2025 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent exempelvis genom att använda mer hållbart flygbränsle och våra moderna flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 oktober 2020 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news