Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS VARSLAR OM ARBETSBRIST FÖR ATT ANPASSA DEN FRAMTIDA ORGANISATIONEN TILL FÖRVÄNTAD LÄGRE EFTERFRÅGAN PÅ FLYGRESOR

April 28, 2020 08:00
Regulatory information

Som en följ av covid-19 förväntas efterfrågan påverkas väsentligt under återstoden av 2020 och det kommer att ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på nivåerna före utbrottet. SAS måste därför vidta avgörande åtgärder för att anpassa verksamheten till en miljö med lägre efterfrågan. Därför inleder nu SAS en process för att minska antalet anställda med upp till 5 000.   

Utbrottet av covid-19 har tagit bort den mesta efterfrågan på flygresor och därmed den kommersiella grunden för flygbolag. För närvarande bedriver SAS enbart verksamhet inom ett mycket begränsat inrikesnätverk i Norge och Sverige. På grund av de aktuella restriktionerna förväntar sig SAS en begränsad aktivitet under den viktiga sommarsäsongen. Dessutom kommer det sannolikt att ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på nivåerna före covid-19.

SAS medarbetare har i genomsnitt uppsägningstider på omkring sex månader. Osäkerheten avseende efterfrågan och hur lång tid det tar att anpassa organisationen innebär att SAS måste agera proaktivt. Det ger SAS flexibiliteten att snabbt skala upp verksamheten om efterfrågan återkommer, men också att vidta ytterligare åtgärder om återhämtningen tar längre tid än förväntat.

Den förväntade övertaligheten om 5 000 anställda kommer att fördelas på cirka 1 900 heltidsanställda i Sverige, 1 300 i Norge och 1 700 i Danmark. Processerna kommer att genomföras i enlighet med arbetsmarknadslagar och -rutiner i respektive land. Under processen kommer SAS att föra en aktiv dialog med fackföreningarna för att försöka hitta lösningar för att sänka det faktiska antalet uppsägningar i koncernen.

– Covid-19 har tvingat SAS att ta ställning till en helt ny verklighet som kommer att ge återverkningar inte bara under de närmaste månaderna, utan de närmaste åren. Vår ambition är att fortsatt vara det ledande flygbolaget i Skandinavien och därmed ha en bärande roll i den Skandinaviska infrastrukturen som garant för nationell och internationell tillgänglighet. För att kunna fortsätta att uppfylla denna viktiga samhällsfunktion måste vi anpassa våra kostnader till de rådande omständigheterna. Det oerhört tråkigt och ledsamt att vi tvingas anpassa vår personalstyrka till en lägre efterfrågan. Inte minst med tanke på företagets framgångsrika resa de senaste åren, som har gjorts möjlig tack vare det fina arbetet som utförts av SAS kompetenta och uppskattade medarbetare. Tillsammans med företrädare från fackföreningarna ska vi nu arbeta intensivt för att hitta lösningar för att så få personer som möjligt ska drabbas. Dessutom är vi redo att snabbt skala upp verksamheten och minska antalet berörda tjänster om efterfrågan återhämtar sig snabbare, säger Rickard Gustafson, VD för SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08.00 CEST.

Downloads

Latest news