Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Trygg och säker resa med SAS

May 13, 2020 13:06

SAS har infört en rad skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. För SAS är säkerheten för passagerare och medarbetare alltid högsta prioritet. Internationella undersökningar visar att det är extremt få smittillfällen som kan spåras tillbaka till flygresor.

Under de senaste månaderna har SAS infört en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset under hela resan, från biljettbokning till att passagerarna kommer fram till destinationen.

• Från och med den 18 maj till den 31 augusti blir ansiktsmask, som täcker näsa och mun, obligatorisk för alla passagerare från 6 år och uppåt. Kravet gäller från att passagerarna går ombord planet till att de lämnar planet.

• Nya rutiner vid ombordstigning ska säkra bästa möjliga avstånd mellan passagerare. Passagerare med plats längst bak går ombord på planet först för att minska antalet förbipasseringar.

• Alla icke-nödvändiga, lösa artiklar som tidningar i stolsfickan, kuddar, filtar och brickor har tagits bort.

• All matservering ombord är tillfälligt stoppad för att minska kontakttillfällena mellan passagerare och besättning.

• Handbagaget är begränsat till ett handbagage per passagerare.

• Alla plan rengörs och desinficeras enligt rutiner som är anpassade efter den nya situationen.

SAS ser fortsatt att resandet starkt påverkas av gällande reserestriktioner men följer utvecklingen noggrant. SAS följer de nationella och internationella myndigheternas krav samt följer branschpraxis när flyget nu förbereder sig på att fler ska kunna resa.

Bra smittskyddsrutiner och torr, ren luft ombord gör att flyget är ett säkert transportmedel. Hälsa och säkerhet är SAS viktigaste prioritet och vi vill att våra passagerare ska kunna känna sig trygga ombord, säger Mattias Hedrén, VP Safety & Security på SAS. 

SAS rekommenderar alla resenärer att informera sig om myndigheternas reserekommendationer och andra restriktioner. Många länder kräver exempelvis skyddande ansiktsmask på flygplatser och på allmänna transportmedel.

God handhygien är viktig för att förhindra smittspridning och personer som är sjuka eller har symptom ska stanna hemma och inte resa och kommer att nekas ombordstigning.

SAS gör justeringar löpande och förväntar sig en samordning av myndighetsbestämmelser och regler för internationell luftfart inom området för att skapa tydlighet och förutsägbarhet såväl för flygbolag som passagerare.

Här kan du läsa mer om SAS arbete kring resor och smittspridning:

https://www.sas.se/safe-travel/?utm_source=sasgroup.net&utm_medium=pressrelease

Latest news

Latest news