Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Uppdatering angående COVID-19

March 3, 2020 08:00
Regulatory information

Som en effekt av utbrottet av COVID-19 och de globala åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av viruset, har efterfrågan på internationellt flygresande påverkats.

Som svar på en lägre efterfrågan, kommer SAS under de nästkommande två månaderna att minska kapaciteten på sträckor inom Europa och Skandinavien. Utöver de redan inställda flygningarna till/från Fastlandskina, kommer SAS även att ställa in flygningar till Hongkong från den 5 mars.

För att minska intäktsbortfallet av en minskad efterfrågan, kommer SAS att genomföra ett antal initiativ för att reducera kostnaderna. På kort sikt leder en reducerad kapacitet till lägre flygrelaterade kostnader som bränsle, flygplatsavgifter och andra avgifter. SAS genomför även andra åtgärder för att sänka kostnaderna, bland annat nedskärningar i administration och personalkostnader, anställningsstopp samt skjuta upp icke-kritiska projekt, marknadsföring och kampanjer. Åtgärder relaterade till personalkostnader kan innebära permitteringar, tjänstledighet, tidigarelagd pension eller andra initiativ.

Med tanke på den fortsatta osäkerheten kring utbrottet och dess inverkan på efterfrågan på resor, drar SAS tillbaka den guidning som gavs till marknaden 5 december 2019 för räkenskapsåret 2019/2020. I nuläget är det för tidigt att göra en rimlig bedömning av effekterna på SAS verksamhet och finansiella utveckling och det är därför inte möjligt att ge utförligare utsikter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 3 mars 2020 kl.08:00 CET

Downloads

Latest news

Latest news