Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Michael Friisdahl föreslagen som ny styrelseledamot i SAS AB

February 24, 2021 12:10
Regulatory information

Den 9 februari 2021 publicerade SAS AB sin kallelse till årsstämma som äger rum den 17 mars 2021. I kallelsen informerade valberedningen om att den föreslår omval av sex styrelseledamöter och nyval av två styrelseledamöter.

Efter att kallelsen till årsstämma publicerades har valberedningen beslutat att föreslå Michael Friisdahl, född 1962, som ny styrelseledamot i SAS AB sedan valberedningen informerats av den nuvarande styrelseledamoten Dag Mejdell att han på grund av annat uppdrag inte längre kan stå till förfogande för omval som styrelseledamot i SAS AB.

Michael Friisdahl, är VD och koncernchef för Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), ett sport- och underhållningsföretag baserat i Toronto, Kanada. Innan Michael Friisdahl började på MLSE var han koncernchef och VD för Air Canada Leisure Group där han ledde lanseringen av Air Canada Rouge, och innan dess hade Michael Friisdahl flera ledande befattningar inom Thomas Cook North America och var partner, VD och koncernchef för The Holiday Network.

Michael Friisdahl sitter för närvarande i styrelsen för ett sjukhus för sjuka barn, Hospital for SickKids, i Toronto och som ordförande för Scarborough Health Network Foundation $ 100 miljoners insamlingskampanj.

Med anledning av valberedningens justerade förslag att istället för Dag Mejdell föreslå Michael Friisdahl som ny ledamot i SAS AB finns ett uppdaterat poströstningsformulär tillgängligt på bolagets hemsida www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Poströster avgivna enligt det tidigare poströstningsformuläret kommer, vad avser Dag Mejdell, inte att beaktas vid rösträkningen. Aktieägare som har avgivit röster enligt det tidigare poströstningsformuläret är även välkomna att poströsta igen med användande av det uppdaterade poströstningsformuläret.

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

För ytterligare information:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Downloads

Latest news