Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q3 2021- FORTSATT MOTVIND FRÅN PANDEMIN

September 1, 2021 08:00
Regulatory information

MAJ 2021 – JULI 2021

 • Intäkter: 3 982 (2 507) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -1 358 (-2 071) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster:
  -1 237 (-784) MSEK
 • Periodens resultat: -1 355 (-2 365) MSEK
 • Resultat per aktie: -0,19 (-6,18) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS tecknade kreditram om 3 miljarder SEK
 • Anko van der Werff började som vd och koncernchef

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • SAS har undertecknat ytterligare en finansiering av förskottsbetalningar om ca. 100 miljoner USD, för 10 x A320neo flygplan med leveranser som sträcker sig in i Q2 FY2023
 • SAS har genomfört 22 flygningar på uppdrag av de skandinaviska myndigheterna och bidragit till evakueringar från Afghanistan

NOVEMBER 2020 – JULI 2021

 • Intäkter: 8 196 (17 478) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -5 655 (-6 880) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster:
  -5 546 (-5 576) MSEK
 • Periodens resultat: -5 838 (-6 696) MSEK
 • Resultat per aktie: -0,82 (-17,66) SEK

VD-ORD

Vi noterade uppmuntrande tecken under sommarsäsongen på en gradvis ökande efterfrågan. Vaccinationsgraden ökar också, men stora utmaningar finns kvar framöver när antalet nya fall av deltavarianten ökar och försenar återhämtningen. De införda reserestriktionerna gäller fortfarande och fortsätter att negativt påverka efterfrågan på flygresor.

KVARTALET NEGATIVT PÅVERKAT AV DEN PÅGÅENDE PANDEMIN

Efterfrågan fortsatte att gradvis öka under den viktiga sommarsäsongen och vi ökade vår kapacitet med 94 % jämfört med andra kvartalet. Antalet passagerare ökade med 144 % jämfört med det senaste kvartalet och kabinfaktorn nådde 52 %, vilket är en ökning med nästan 23 procentenheter jämfört med det tidigare kvartalet. Osäkerheten kring covid-19-pandemin är dock långt ifrån över. Insatserna för att omvandla hela SAS verksamhet måste fortsätta för att kompensera den lägre efterfrågan med lägre kostnader. Resultatet före skatt slutade på -1,4 miljarder SEK, vilket ändå är en förbättring med 0,7 miljarder SEK jämfört med föregående år.

De totala intäkterna ökade med 106 % jämfört med andra kvartalet. Det är en förbättring med omkring 1,5 miljarder SEK jämfört med föregående år, men fortfarande 70 % lägre än tredje kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19.

MINSKAR KOSTNADERNA OCH SÄKRAR LIKVIDITETEN

SAS firar 75 år i branschen och har en historia av att framgångsrikt anpassa sig till ändrade marknadsvillkor – något som ännu en gång blivit nödvändigt på grund av pandemin. Kostnadsbesparingar som sänkta personalkostnader och effektivisering av verksamheten fortsätter att leverera. De totala rörelsekostnaderna kontrollerades strikt under kvartalet och landade på 4,9 miljarder SEK. Vi fortsätter också att utveckla våra operativa plattformar för att bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Arbetet med att säkra likviditeten fortsätter och vid slutet av kvartalet hade vi likvida medel om 4,4 miljarder SEK, vilket motsvarar kassan vid slutet av andra kvartalet. Under kvartalet undertecknades dessutom en kreditram med huvudägarna, den danska och svenska staten, vilket ger tillgång till ytterligare 3,0 miljarder SEK i likviditet vid behov. Kreditfaciliteten kan användas fram till utgången av 2022 och ger SAS en likviditetsbuffert under återhämtningsfasen efter covid-19-pandemin. Kreditfaciliteten kompletterar de pågående aktiviteterna med kostnadsbesparingar.

FÖRENKLAR RESANDET OCH ÖPPNAR NYA LINJER

De införda reserestriktionerna gör det svårt att resa och SAS gör allt vi kan för att skapa en smidig reseupplevelse för passagerarna. Med vårt digitala verktyg, SAS Travel Ready Center, kan passagerarna följa uppdateringar av reserestriktionerna och förbereda sin resa på nätet, vilket säkerställer att allt är klart när de kommer till flygplatsen. Vi erbjuder också mer flexibla biljettregler och generösa ombokningsalternativ.

Samtidigt som vi anpassar oss till en ny marknadsrealitet, fortsätter vi att öppna nya linjer. SAS ökar antalet flygningar mellan de skandinaviska huvudstäderna och andra viktiga destinationer i nätverket för att ytterligare förbättra tillgängligheten. Dessutom är fler av våra nya bränsleeffektiva flygplan planerade att levereras under året, vilket gör vår flotta till en av de modernaste i Europa. Vi är också stolta över att ha fått flyga skandinaviska idrottare till OS i Tokyo under kvartalet.

FRAMÅTBLICK

Återhämtningen för flygbranschen beror i hög grad på osäkerheten kring hur pandemin utvecklas. Vi förväntar oss att resandet gradvis ökar när allt fler människor vaccineras runt om i världen, men vi är också medvetna om att efterfrågan har ändrats under pandemin. SAS förväntar sig i framtiden fler fritidsresenärer och en ännu hårdare konkurrens. Dessutom bokar kunderna sina biljetter närmare inpå avresedatum, vilket innebär att förmågan att flexibelt skala upp och ner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för flygbranschen framöver.

Jag är väldigt glad över att få vara en del av SAS framtid och jag känner mig hedrad över uppdraget som vd och koncernchef för Skandinaviens ledande flygbolag, något jag tar mig an med stor entusiasm. Det är naturligtvis en svår tid, både för kunder och anställda, då vi måste anpassa oss till regler och restriktioner som ständigt ändras. Så därför vill jag lyfta fram mina SAS-kollegors hårda arbete för att upprätthålla en hög nivå på vår verksamhet och hjälpa kunderna så mycket det går.

Tillsammans med ett starkt team av hängivna kollegor, strävar vi efter globalt ledarskap inom hållbart flygresande, samtidigt som vi tar oss igenom återhämtningsperioden efter pandemin. Det kommer att ta tid och kräva hårt arbete, och vi kommer att behöva göra anpassningar längs vägen, men tack vare vårt fantastiska team, starka varumärke och en hög kvalitet på vår leverans, kommer vi att lyckas.

Alla vi på SAS ser fram emot att hälsa er välkomna ombord på våra flygningar!

Anko van der Werff 

Vd och koncernchef 

Stockholm, 1 september 2021

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Louise Bergström den 1 september 2021 kl. 08:00 CET

Latest news