Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

RÄTTELSE Q2 2021 - KVARTALET STARKT PRÄGLAT AV PÅGÅENDE PANDEMI

May 27, 2021 13:20
Regulatory information

Rättelsen avser tabell på sidan 9 "KÄNSLIGHETSANALYS FLYGBRÄNSLEKOSTNAD NOV 2020–OKT 2021"

Känslighetsanalys flygbränslekostnad nov 2020–okt 2021, mdr SEK

Växelkurs SEK/USD
Marknadspris 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
400 USD/ton 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3
500 USD/ton 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
600 USD/ton 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9
700 USD/ton 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1

Den korrigerade rapporten i sin helhet bifogas.

Downloads

Latest news