Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – april 2021

May 7, 2021 11:00
Regulatory information

Antalet passagerare under april i linje med föregående månad.

Under april flög nästan 320 000 passagerare med SAS, vilket motsvarar en ökning med cirka 2 % jämfört med mars månad. Även om trafiken och efterfrågan fortsatt är långt ifrån normala nivåer, är jämförelsen mot april föregående år kraftigt förbättrad i och med att trafiken i stort sett stod still i pandemins inledande fas. SAS fortsätter att effektivt anpassa produktionen till rådande efterfrågan, vilket reflekteras i en oförändrad kabinfaktor gentemot mars.

- Vi kan konstatera att bokningsviljan är starkt korrelerad med vaccinationsgrad och lättnader i gällande reserestriktioner, samt att kunderna fortsatt väljer att boka med kort framförhållning. Det finns säkerligen ett stort uppdämt behov av att resa, vilket vi hoppas kunna möta när vi nu  närmar oss den viktiga sommarsäsongen. Under kommande sommar flyger SAS till 100 destinationer vilket ger oss bra förutsättningar att möta våra kunders resebehov, säger Karl Sandlund, tf vd SAS.

SAS reguljärtrafik Apr21 Förändring1 Nov20-Apr21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 983 385,4% 5 269 -68,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 299 455,7% 1 543 -85,7%
Kabinfaktor 30,4% +3,9 p u 29,3% -35,3 p u
Antal passagerare (000) 319 240,0% 1 855 -79,9%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Apr21       vs    Apr20 Nov20-Apr21 vs Nov19- Apr20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 2757,2% 4376,9% -95,4% -69,9%
Europa/Intraskand 1587,2% 810,9% -88,3% -80,9%
Inrikes 210,0% 111,5% -61,6% -38,5%
SAS chartertrafik Apr21 Förändring1 Nov20-Apr21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 -90,8% 34 -95,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 -87,0% 13 -98,2%
Kabinfaktor 40,1% +11,8 p u 38,8% -48,4 p u
Antal passagerare (000) 0,3 -76,8% 4 -98,5%
SAS total trafik (reguljär och charter) Apr21 Förändring1 Nov20-Apr21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 986 323,8% 5 303 -69,7%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 301 381,5% 1 556 -86,5%
Kabinfaktor 30,5% +3,7 p u 29,3% -36,3 p u
Antal passagerare (000) 319 235,9% 1 859 -80,4%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Apr21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,24 -24,6% -27,3%
PASK, SEK 0,38 -13,6% -16,8%
Apr21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 86,6%
Regularitet 99,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -78,4%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -10,6%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 52% 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 11.00 CET.

Latest news