Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – augusti 2021

September 7, 2021 11:00
Regulatory information

I augusti reste över en miljon passagerare med SAS

Under sommarsäsongen har efterfrågan ökat och mer än en miljon passagerare flög med SAS i augusti. Det är ungefär samma nivå som i juli, men en ökning med nästan 52 % jämfört med samma månad förra året. Kapaciteten var marginellt lägre än förra månaden, men 65 % högre än samma månad året innan. Den totala kabinfaktorn för augusti slutade på 61 %, vilket är i linje med juli.

”Reserestriktioner kvarstår och alla på SAS gör allt vad vi kan för att det ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder att resa. Vi fortsätter att öppna nya linjer när restriktioner och efterfrågan tillåter. Men det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin och detta påverkar hela flygbranschen negativt. Flexibilitet kommer att vara avgörande under återhämtningsfasen, för att snabbt kunna agera på förändringar i efterfrågan”, säger Anko van der Werff, koncernchef och vd på SAS.

SAS reguljärtrafik Aug21 Förändring1 Nov20-Aug21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 068 58,7% 12 080 -39,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 239 103,7% 5 195 --58,0%
Kabinfaktor 59,9% 13,3 pp 43,0% -19,1 pp
Antal passagerare (000) 1 038 48,4% 4 929 -55,7%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Aug21       vs    Aug20 Nov20-Aug21 vs Nov19- Aug20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 429,9% 154,5% -80,7% -43,4%
Europa/Intraskand 128,9% 72,4% -52,6% -46,1%
Inrikes 16,7% -0,8% -36,7% -20,5%
SAS chartertrafik Aug21 Förändring1 Nov20-Aug21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 168 211,4% 383 -58,5%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 122 183,3% 279 -65,0%
Kabinfaktor 72,5% -7,2 pp 72,8% -13,7 pp
Antal passagerare (000) 49 172,2% 113 -57,4%
SAS total trafik (reguljär och charter) Aug21 Förändring1 Nov20-Aug21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 236 64,7% 12 462 -40,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 361 108,9% 5 473 -58,4%
Kabinfaktor 60,9% 12,9 pp 43,9% -19,3 pp
Antal passagerare (000) 1 087 51,5% 5 043 -55,7%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år; pp = procentenheter

Preliminär yield och PASK Aug21 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 0,96 -17,5% -17,5%
PASK, SEK 0,57 6,5% 5,9%
Aug21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 87,4 %
Regularitet 98,8 %
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -56,7 %
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -13,1 %
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 54 %

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 11.00 CET.

Latest news