Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – december 2020

January 12, 2021 11:00
Regulatory information

Fler passagerare jämfört med november tack vare  en ökad efterfrågan under helgerna

Nästan 400 000 passagerare flög med SAS under december, en ökning med 18 % jämfört med förra månaden, men en nedgång med 80 % jämfört med föregående år. Samtidigt minskade SAS sin kapacitet med 6 % jämfört med november, vilket motsvarar en minskning med 74 % jämfört med föregående år. Kabinfaktorn uppgick till 33 %, en ökning med cirka 8 % procentenheter jämfört med förra månaden, men en minskning med 38 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen av passagerare och kabinfaktor, jämfört med november, beror framförallt på en ökad efterfrågan på inrikesresor under helgerna.

- Efterfrågan är fortsatt kraftigt negativt påverkad av gällande reserestriktioner och resandet under helgerna var betydligt lägre än normalt för en december månad. SAS fortsätter kontinuerligt att anpassa sin kapacitet utifrån efterfrågan, vilken förväntas ligga kvar på låga nivåer under hela vintersäsongen. Utvecklingen av vacciner och påbörjade vaccinationsprogram mot covid-19 är däremot uppmuntrande och en förutsättning för en snar normalisering av flygindustrin, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Dec20 Förändring1 Nov20-Dec20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 946 -72.4% 1 947 -73.2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 313 -87.0% 565 -88.9%
Kabinfaktor 33.1% -37.1 p u 29.0% -40.8 p u
Antal passagerare (000) 388 -79.7% 718 -83.0%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Dec20       vs    Dec19 Nov20-Dec20 vs Nov19- Dec19
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -95.7% -79.6% -96.4% -80.2%
Europa/Intraskand -88.9% -80.7% -90.9% -82.9%
Inrikes -61.6% -35.7% -67.4% -35.9%
SAS chartertrafik Dec20 Förändring1 Nov20-Dec20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 6 -96.6% 14 -95.9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 -98.7% 5 -98.3%
Kabinfaktor 35.2% -55.7 p u 37.7% -54.6 p u
Antal passagerare (000) 1 -98.9% 1 -98.3%
SAS total trafik (reguljär och charter) Dec20 Förändring1 Nov20-Dec20 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 951 -73.5% 1 961 -74.2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 315 -87.7% 570 -89.4%
Kabinfaktor 33.1% -38.0 p u 29.1% -41.7 p u
Antal passagerare (000) 389 -80.2% 720 -83.3%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Dec20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,26 32,9% 39,6%
PASK, SEK 0,42 -37,4% -34,2%
Dec20
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 82.0%
Regularitet 97.4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -68.3%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -6.5%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 44%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news