Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – februari 2021

March 5, 2021 11:00
Regulatory information

Fortsatt strikta reserestriktioner under februari, ledde till ytterligare minskat trafikprogram och färre passagerare.

Under februari månad flög 225 000 passagerare med SAS, en minskning med 20 % mot januari och cirka 89 % jämfört med samma månad föregående år. SAS fortsatte att anpassa kapaciteten (ASK) till en lägre efterfrågan och jämfört med januari minskade ASK med 16 %, vilket är nästan 81 % lägre än förra året.

- Reserestriktionerna fortsätter att sätta press på efterfrågan, vilket föranlett ytterligare anpassning av erbjudna destinationer och avgångar under februari. Tack vare en stark efterfrågan på frakttjänster fortsätter SAS att upprätthålla delar av sin interkontinentala produktion, vilket dock medför att den övergripande kabinfaktorn landar på låga 26 %. Däremot har kabinfaktorn för vår skandinaviska och europeiska verksamhet stabiliserats runt cirka 40 % och även uppvisat en ökning med 4 procentenheter i månaden jämfört med januari, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Feb21 Förändring1 Nov20-Feb21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 673 -79,7% 3 421 -75,7%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 173 -91,9% 978 -89,7%
Kabinfaktor 25,8% -39,3 p u 28,6% -39,1 p u
Antal passagerare (000) 225 -88,7% 1 223 -84,9%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Feb21       vs    Feb20 Nov20-Feb21  vs Nov19- Feb20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -97,6% -72,7% -96,6% -78,9%
Europa/Intraskand -95,2% -91,4% -91,8% -85,2%
Inrikes -77,1% -65,2% -71,2% -47,7%
SAS chartertrafik Feb21 Förändring1 Nov20-Feb21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 6 -97,0% 26 -96,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 -98,7% 10 -98,4%
Kabinfaktor 38,5% -52,9 p u 38,2% -53,9 p u
Antal passagerare (000) 1 -99,1% 3 -98,7%
SAS total trafik (reguljär och charter) Feb21 Förändring1 Nov20-Feb21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 678 -80,6% 3 447 -76,6%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 176 -92,4% 988 -90,3%
Kabinfaktor 25,9% -40,6 p u 28,7% -40,1 p u
Antal passagerare (000) 225 -89,0% 1 226 -85,3%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Feb21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,37 36,7% 44,5%
PASK, SEK 0,35 -46,0% -43,0%
Feb21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 78,1%
Regularitet 99,5% 
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -79,3
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -8,8%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 44%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news