Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – januari 2021

February 5, 2021 11:00
Regulatory information

Reducerat trafikprogram och färre passagerare under januari som en direkt konsekvens av utökade reserestriktioner

Under januari månad flög 280 000 passagerare med SAS, en minskning med 28 % jämfört med december, då efterfrågan var högre under helgerna. I jämförelse med januari månad förra året, minskade antalet passagerare med cirka 85 %.

Jämfört med december minskade SAS kapaciteten med 15 %, vilket motsvarar en minskning med nästan 78 % i jämförelse med föregående år. Kabinfaktorn uppgick till 30 %, en minskning med cirka 3 procentenheter mot december och hela 37 procentenheter jämfört med föregående år.

- Under januari månad har nya reserestriktioner införts med kort varsel i Skandinavien och inom övriga EU-regionen. Det gör att från den 1 februari har alla SAS utrikesdestinationer antingen krav på karantän, krav på negativt PCR-test eller ett generellt inreseförbud för de som inte är medborgare i landet. Återinförda och utökade restriktioner har kraftigt minskat efterfrågan på flygresor vilket föranlett att SAS tvingats anpassa såväl erbjudna destinationer som avgångar efter rådande förutsättningar. De utökade begränsningarna gör att vi bedömer att efterfrågan och därmed vår kapacitet kommer ligga kvar på fortsatt låga nivåer under resten av vintersäsongen, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Jan21 Förändring1 Nov20-Jan21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 801 -77,1% 2 748 -74,5%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 240 -89,5% 804 -89,1%
Kabinfaktor 29,9% -35,7 p u 29,3% -39,2 p u
Antal passagerare (000) 280 -85,2% 998 -83,7%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jan21       vs    Jan20 Nov20-Jan21  vs Nov19- Jan20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -96,4% -81,2% -96,4% -80,5%
Europa/Intraskand -90,4% -83,9% -90,7% -83,2%
Inrikes -72,6% -53,2% -69,1% -41,6%
SAS chartertrafik Jan21 Förändring1 Nov20-Jan21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 7 -95,8% 21 -95,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 -98,2% 8 -98,3%
Kabinfaktor 38,9% -53,8 p u 38,1% -54,3 p u
Antal passagerare (000) 1 -98,7% 2 -98,5%
SAS total trafik (reguljär och charter) Jan21 Förändring1 Nov20-Jan21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 808 -77,9% 2 769 -75,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 242 -90,1% 812 -89,6%
Kabinfaktor 30,0% -36,9 p u 29,3% -40,2 p u
Antal passagerare (000) 281 -85,5% 1,001 -84,0%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Jan21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,20 22,6% 29,8%
PASK, SEK 0,36 -44,1% -40,9%
Jan21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 72,8%
Regularitet 98,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -73,8%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -7,5%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 43%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news