Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – juni 2021

July 8, 2021 11:00
Regulatory information

Fortsatt ökning av antalet passagerare under juni.

Över 600 000 passagerare flög med SAS i juni, vilket motsvarar en ökning med cirka 50 % jämfört med maj. Som ett resultat av den högre efterfrågan, ökar SAS kapaciteten under månaden med nästan 30 % och kabinfaktorn slutar på 48 %, en ökning med 12 procentenheter jämfört med maj.

- Vi är glada att kunna välkomna fler passagerare, när efterfrågan nu successivt ökar. SAS fortsätter att öppna upp linjer till populära sommardestinationer och ökar kapaciteten på existerande för att tillgodose efterfrågan. Eftersom vissa restriktioner fortfarande kvarstår, gör vi allt vad vi kan för att underlätta så att våra resenärer får en smidig reseupplevelse. Med det digitala verktyget SAS Travel Ready Center kan passagerarna hålla koll på uppdaterade reserestriktioner och förbereda sin resa online, så att allt är klart när de kommer till flygplatsen, säger Karl Sandlund, tf vd SAS.

SAS reguljärtrafik Jun21 Förändring1 Nov20-Jun21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 364 220,5% 7 711 -55,3%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 653 193,3% 2 586 -76,7%
Kabinfaktor 47,9% -4,5 p p 33,5% -30,7 p p
Antal passagerare (000) 609 85,6% 2 868 -70,5%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Jun21       vs    Jun20 Nov20-Jun21 vs Nov19- Jun20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 843,7% 848,7% -91,2% -56,9%
Europa/Intraskand 421,9% 327,8% -78,7% -69,2%
Inrikes 52,4% 56,9% -48,0% -25,1%
SAS chartertrafik Jun21 Förändring1 Nov20-Jun21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 24 1344,0% 58 -93,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 10 1555,7% 23 -96,9%
Kabinfaktor 40,5% +5,2 p p 39,4% -47,7 p p
Antal passagerare (000) 4 4421,2% 8 -96,6%
SAS total trafik (reguljär och charter) Jun21 Förändring1 Nov20-Jun21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 388 224,9% 7 770 -57,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 663 196,8% 2 609 -77,9%
Kabinfaktor 47,8% -4,5 p p 33,6% -31,7 p p
Antal passagerare (000) 614 86,9% 2 877 -71,2%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Jun21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,07 -44,4% -44,7%
PASK, SEK 0,51 -49,2% -49,5%
Jun21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 89,7%
Regularitet 99,0%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -70,2%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -12,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 67%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 11.00 CEST.

Downloads

Latest news