Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – mars 2021

April 12, 2021 11:00
Regulatory information

Fortsatt strikta reserestriktioner, men påsken innebar ett ökat resande under mars månad.

Under mars flög 310 000 passagerare med SAS, en ökning med cirka 40 % mot februari, men nästan 70 % lägre jämfört med samma månad föregående år. Den ökade efterfrågan ledde till en förbättring av kabinfaktorn i jämförelse med februari med 5 procentenheter till 31 %. Fortsättningsvis är kabinfaktorn generellt sett högre på SAS skandinaviska och europeiska trafik och uppgick till 44 % i mars, vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med februari.

- Antalet passagerare och framtida bokningar har ökat under månaden, om än från väldigt låga nivåer. Utvecklingen i efterfrågan på flygresor är helt beroende av pågående vaccinationer och att reserestriktioner därmed kan lättas och koordineras mellan länder och regioner. Trots att marknaden för flygbranschen fortsatt är utmanande, lyckades vi under månaden säkra förmånliga finansieringsavtal för kommande leveranser av flygplan från Airbus. De nya flygplanen tar oss mot en enhetlig flotta med betydligt lägre bränsleförbrukning och utsläpp, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Mar21 Förändring1 Nov20-Mar21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 865 -62,2% 4 285 -74,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 266 -76,1% 1 243 -88,4%
Kabinfaktor 30,8% -17,9 p u 29,0% -36,0 p u
Antal passagerare (000) 313 -68,6% 1,536 -83,2%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Mar21       vs    Mar20 Nov20-Mar21 vs Nov19- Mar20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -92,3% -50,3% -96,3% -75,8%
Europa/Intraskand -82,8% -81,6% -90,9% -84,8%
Inrikes -41,6% -36,8% -67,6% -46,0%
SAS chartertrafik Mar21 Förändring1 Nov20-Mar21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 6 -94,7% 32 -96,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 -96,9% 12 -98,3%
Kabinfaktor 40,8% -30,6 p u 38,6% -50,7 p u
Antal passagerare (000) 1 -97,6% 3 -98,6%
SAS total trafik (reguljär och charter) Mar21 Förändring1 Nov20-Mar21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 870 -63,6% 4 317 -75,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 268 -77,4% 1 256 -89,0%
Kabinfaktor 30,8% -18,8 p u 29,1% -37,1 p u
Antal passagerare (000) 313 -69,3% 1,539 -83,6%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Mar21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,29 26,7% 32,7%
PASK, SEK 0,40 -19,9% -16,1%
Mar21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 70,8%
Regularitet 99,4% 
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -81,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -9,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 47%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 12 april 2021 kl. 11.00 CET.

Downloads

Latest news