Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – november 2021

December 7, 2021 11:00
Regulatory information

Antalet resenärer stabiliserades i november, men osäkerheten kvarstår

I november reste över 1,3 miljoner passagerare med SAS, en ökning med drygt 300 % jämfört med föregående år. Samtidigt ökade SAS sin kapacitet med 143 % jämfört med året innan och hamnade på en liknande nivå jämfört med föregående månad. Kabinfaktorn var 61 %, vilket är en ökning med 36 procentenheter (p p) jämfört med förra året och en ökning med 1,6 p p jämfört med oktober. Lättade reserestriktioner leder till ökad biljettförsäljning både internationellt och inrikes, vilket syns tydligt i jämförelse både med förra året och tidigare månader.

"Vi har sett en gradvis ökning av efterfrågan under de senaste månaderna i takt med att reserestriktioner har hävts. Efterfrågan och biljettförsäljningen har stabiliserats inför vintern, som generellt sett är en mindre aktiv reseperiod. Med de nya versioner av covid-19-viruset som sprids över världen, är framtiden fortsatt oviss. När vi går in i vintersäsongen måste vi fortsätta vara flexibla när det gäller vår kapacitet, för att kunna möta efterfrågan från Skandinaviens resenärer”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Nov21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 371 136,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 429 467,7%
Kabinfaktor 60,3% 35,1 pp1
Antal passagerare (000) 1 309 296,8%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Nov21       vs Nov20
RPK ASK
Interkontinentalt 943,8% 145,6%
Europa/Intraskand 786,7% 356,1%
Inrikes 153,5% 12,3%
SAS chartertrafik Nov21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 79 874,6%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 66 1948,4%
Kabinfaktor 82,6% 43,3 pp1
Antal passagerare (000) 18 1777,1%
SAS total trafik (reguljär och charter) Nov21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 451 142,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 495 486,3%
Kabinfaktor 61.0% 35,7 pp1
Antal passagerare (000) 1 327 301,1%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Preliminär yield och PASK Nov21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,06 -35,9% -37,0%
PASK, SEK 0,64 53,8% 51,0%
Nov21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 82,4%
Regularitet 97,2%
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -17,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -10,7%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 56,6%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                             

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 december 2021 kl. 11.00 CET.

Latest news