Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – oktober 2021

November 8, 2021 11:00
Regulatory information

Antalet passagerare som reser med SAS fortsätter att öka under oktober

I oktober flög 1,4 miljoner passagerare med SAS, en ökning med mer än 130 % jämfört med samma månad förra året. Efterfrågan fortsätter att öka liksom SAS kapacitet, som var 100 % högre än samma månad förra året. Kabinfaktorn för oktober var 62 %, en förbättring med 23 procentenheter jämfört med oktober förra året.

– Det är positivt att se att antalet resenärer fortsätter att öka även efter sommarsäsongen och att biljettförsäljningen stiger. I oktober ökade antalet passagerare som flög med SAS med mer än 250 000, jämfört med september. Uppgången fortsätter och både kapacitet och kabinfaktor är högre den här månaden. Vi står fortfarande inför utmaningar och en oförutsägbar framtid, vilket gör det oerhört viktigt att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi måste vara flexibla för att kunna möta förändringar i kundernas efterfrågan framöver, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Okt21 Förändring1 Nov20-Okt21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 369 93,5% 16 585 -25,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 426 212,1% 7 748 --41,6%
Kabinfaktor 60,2% 22,9 pp 46,7% -12,6 pp
Antal passagerare (000) 1 349 127,6% 7 380 -40,1%

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Okt21       vs    Okt20 Nov20-Okt21 vs Nov19- Okt20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 266,5% 101,8% -73,9% -31,2%
Europa/Intraskand 420,7% 188,5% -28,0% -27,3%
Inrikes 43,5% 2,1% -26,2% -16,8%

SAS chartertrafik Okt21 Förändring1 Nov20-Okt21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 140 379,0% 667 -33,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 121 399,5% 508 -41,4%
Kabinfaktor 86,3% 3,6 pp 76,2% -9,9 pp
Antal passagerare (000) 45 371,5% 205 -30,6%

SAS total trafik (reguljär och charter) Okt21 Förändring1 Nov20-Okt21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 509 100,2% 17 253 -26,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 547 221,5% 8 256 -41,6%
Kabinfaktor 61,6% 23,3 pp 47,9% -12,6 pp
Antal passagerare (000) 1 394 131,5% 7 585 -39,9%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Okt21 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,11 -8,2% -9,6%
PASK, SEK 0,67 48,1% 45,7%
Okt21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 81,1 %
Regularitet 98,4 %
Förändring av totala koldioxidutsläpp -34,3 %
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -11,9 %
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 53,7 %

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                             

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 11.00 CET.

Latest news