Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU-domstolens första instans, General Court, har reviderat och delvis upphävt sitt tidigare beslut angående överträdelser av konkurrensregler inom flygfraktsområdet

March 30, 2022 18:13


· Den delvisa upphävningen av domen bekräftar SAS syn att det första beslutet var fel och SAS har nu fått medhåll på väsentlig del av punkterna. Samtidigt vill SAS poängtera att domen har begränsad finansiell påverkan.
· SAS har ännu inte granskat domen i detalj. SAS kommer nu noggrant se över domen för att avgöra ytterligare åtgärder.

EU-domstolens första instans, General Court, har idag delvis upphävt EU-kommissionens beslut.

I december 2015 upphävde EU-domstolen EU-kommissionens tidigare beslut från 2010. EU-kommissionen fattade i mars 2017 ett nytt beslut i samma fråga och dömde återigen SAS Cargo och SAS koncernen tillsammans med 11 andra flygbolag att betala böter för påstått deltagande i en global flygfraktkartell under åren 1999-2006. Bötesbeloppet på 70,2 MEUR var detsamma som i beslutet från 2010. SAS överklagade EU-kommissionens beslut i maj 2017 till EU-domstolens första instans, General Court. Idag har Generel Court delvis upphävt EU-kommissionens andra beslut vilket inkluderar delar av det gamla bötesbeloppet om 70,2 MEUR, från May 2017, som betalades då.

SAS kommer nu att se över domen för att säkerställa om vidare åtgärder kommer vidtas. SAS kommer fortsätta att bestrida sitt ansvar i de civilrättsliga processer som till stor del bygger på det nu delvis upphävda beslutet.

SAS fortsätter vara fullt engagerade i efterlevnad och fortsätter att göra allt som står i vår makt för att undvika att bryta mot antitrustreglerna. SAS har implementerat tydliga regelverk, heltäckande information, utbildningsprogram för alla medarbetare och revisioner och fokuserar kontinuerligt på denna fråga på lednings- och styrelse nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                           

SAS pressjour: +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Informationen lämnades, av Louise Bergström för offentliggörande den 30 mars 2022.

Latest news