Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Års- och Hållbarhetsredovisning 2020/2021

January 27, 2022 08:00
Regulatory information

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2020 – oktober 2021, lagts fram och godkänts.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns nu digitalt tillgänglig på: https://www.sasgroup.net under ”Investor Relations”.

SAS styrelse föreslår till årsstämman 2022 att utdelning till SAS AB:s stamaktieägare ej lämnas för räkenskapsåret 2020/2021. I övrigt innehåller inte års- och hållbarhetsredovisningen någon ny väsentlig information, som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour: +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations: +46 70 997 04 93

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 08.00 CET.

Latest news