Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS skjuter upp räntebetalning på hybridobligationer som en del av SAS FORWARD-planen och den pågående chapter 11-processen

October 13, 2022 13:35

SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) kommer att skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 24 respektive 26 oktober 2022 på Bolagets hybridobligationer, som en del av Bolagets SAS FORWARD-plan och frivilliga chapter 11-process i USA. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive hybridobligation.

Detta innebär att SAS skjuter upp Bolagets halvårsvisa räntebetalning om cirka 39,7 MSEK, som förfaller den 24 oktober 2022 , på Bolagets utestående 1 615 MSEK hybridobligationer med evig löptid med ISIN SE0014957999, samt Bolagets halvårsvisa räntebetalning om cirka 153,1 MSEK, som förfaller den 26 oktober 2022, på Bolagets totala utestående 6 000 MSEK efterställda hybridobligationer med evig löptid med ISIN SE0014958005 respektive SE0014958013.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Louise Bergström, VP Investor Relations: +46 70 997 04 93
 

 

Latest news