Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – april 2022

May 6, 2022 11:00
Regulatory information

1,5 miljoner passagerare reste med SAS i april

Under april reste fler än 1,5 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 380 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 190 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden ökade det totala antalet passagerare med 7  % och kapaciteten ökade med 15 %. Kabinfaktorn för april var 71 %, en förbättring med 41 procentenheter jämfört med april förra året.

"Vi fortsätter att öka vår verksamhet och har nu det högsta antalet passagerare sedan mars 2020. Inför den kommande sommarperioden ser vi en positiv trend inom försäljning och bokningar. Trafiken till och från Asien är fortfarande en utmaning på grund av kvarstående covid-19-restriktioner samt den geopolitiska situationen, som påverkar återhämtningen av trafiken där. Vi fortsätter att fokusera på att skapa ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt SAS, vilket uppnås när vi når framgång med transformationsplanen SAS FORWARD”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Apr22 Förändring1 Nov21-Apr22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 794 184,1% 13 720 160,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 980 561,4% 8 316 439,0%
Kabinfaktor 70,9%  40,4 pp 60,6%  31,3 pp
Antal passagerare (000) 1 526 378,2% 6 842 268,8%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Apr22       vs    Apr21 Nov21-Apr22 vs Nov20- Apr21
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 1 732,3% 159,9% 1 254,7% 152,6%
Europa/Intraskand 386,4% 363,9% 623,1% 349,0%
Inrikes 166,3% 52,6% 129,3% 38,8%
SAS chartertrafik Apr22 Förändring1 Nov21-Apr22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 74 2 576,9% 658 1 816,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 65 5 743,1% 526 3 849,5%
Kabinfaktor 87,6% 47,5 pp 79,9% 41,1 pp
Antal passagerare (000) 19 6 626,3% 171 4 644,9%
SAS total trafik (reguljär och charter) Apr22 Förändring1 Nov21-Apr22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 868 190,8% 14 378 171,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 045 580,5% 8 842 468,2%
Kabinfaktor 71,3% 40,8 pp 61,5% 32,1 pp
Antal passagerare (000) 1 545 383,8% 7 013 277,3%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Apr22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,03 -16,5% -18,9%
PASK, SEK 0,73 94,3% 88,9%
Apr22
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 75,4%
Regularitet 97,9%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 125,9%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -4,4%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 50,8%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 11.00 CET.

Latest news