Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – augusti 2022

September 7, 2022 11:00
Regulatory information

Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i augusti

I augusti reste 1,9 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 70 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 64 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden ökade det totala antalet passagerare med
40 % och kapaciteten ökade med 38 %, då flygandet ökade igen efter den 15 dagar långa pilotstrejken. Kabinfaktorn för augusti var 79 %, en förbättring med 18 procentenheter jämfört med augusti förra året.

 

”Vi är glada över att se verksamheten ta fart igen i augusti, där SAS återigen hade nästan 2 miljoner resenärer. Det totala antalet passagerare påverkades negativt av pilotstrejken vilket ledde till lägre biljettförsäljning under perioden. Vår transformationsplan, SAS FORWARD genomförs med fortsatt oförändrad kraft, som leder till att SAS blir ett finansiellt stabilt flygbolag som ska kunna leverera den service som våra kunder förväntar sig”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

 

 

SAS reguljärtrafik

Aug22

Förändring1

Nov21-Aug22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

3 235

56,4%

25 321

109,6%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

2 524

103,7%

17 292

232,9%

Kabinfaktor

78,0%

18,1 pp

68,3%

25,3 pp

Antal passagerare (000)

1 710

64,8%

13 341

170,7%

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik

Aug22       vs

       Aug21

Nov21-Aug22 vs

Nov20- Aug21

 

RPK

ASK

RPK

ASK

Interkontinentalt

325,6%

118,9%

605,8%

127,2%

Europa/Intraskand

64,0%

45,0%

228,8%

158,7%

Inrikes

25,4%

16,4%

79,5%

29,8%

 

SAS chartertrafik

Aug22

Förändring1

Nov21-Aug22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

426

154,1%

2 026

429,5%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

358

194,2%

1 668

498,4%

Kabinfaktor

83,9%

11,4 pp

82,3%

9,5 pp

Antal passagerare (000)

140

185,1%

619

446,0%

 

SAS total trafik (reguljär och charter)

Aug22

Förändring1

Nov21-Aug22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

3 661

63,8%

27 348

119,4%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

2 882

111,8%

18 959

246,4%

Kabinfaktor

78,7%

17,9 pp

69,3%

25,4 pp

Antal passagerare (000)

1 850

70,2%

13 960

176,8%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Preliminär yield och PASK

Aug22

Förändring1

Valutajusterad förändring

Passageraryield, SEK

0,99

3,9%

-0,7%

PASK, SEK

0,77

35,3%

29,4%

 

 

 

 

 

 

 

Aug22

Punktlighet (ankomst 15 minuter)

 

 

75,2%

Regularitet

 

 

98,6%

Förändring av totala koldioxidutsläpp

 

 

114,8 %

Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer

 

 

1,1%

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp

 

 

34,9%

 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

 

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 september 2022 kl. 11.00 CEST.

 

Latest news