Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – december 2021

January 11, 2022 11:00
Regulatory information

En miljon passagerare reste med SAS i december

I december flög nästan en miljon passagerare med SAS, en ökning med mer än 150 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade också med mer än 150 % jämfört med samma period 2020. Jämfört med förra månaden var kapaciteten i stort sett oförändrad. Kabinfaktorn för december var 57 %, en förbättring med 24 procentenheter jämfört med december förra året.

”Som förväntat var resandet intensivt i samband med jul och nyår, vilket var positivt. Utvecklingen av omikronvarianten av covid-19 innebar dock att både efterfrågan och personalkapacitet påverkades i hela branschen, vilket hade en negativ inverkan på det faktiska antalet flygningar under månaden. Vi fortsätter att påverkas av pandemin och står inför en oförutsägbar framtid, vilket innebär att vi måste kunna reagera snabbt på förändringar i efterfrågan”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Dec21 Förändring1 Nov21-Dec21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 310 144,3% 4 682 140,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 301 315,8% 2 730 383,5%
Kabinfaktor 56,3% 23,2 pp 58,3%  29,3 pp
Antal passagerare (000) 977 151,6% 2 286 218,3%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Dec21       vs    Dec20 Nov21-Dec21 vs Nov20- Dec20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 1 057,8% 184,9% 1 010,6% 165,3%
Europa/Intraskand 380,0% 260,3% 556,5% 305,2%
Inrikes 72,1% 27,3% 109,8% 19,0%
SAS chartertrafik Dec21 Förändring1 Nov21-Dec21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 97 1 658,4% 176 1 191,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 73 3 635,8% 138 2 585,2%
Kabinfaktor 74,8% 39,6 pp 78,3% 40,7 pp
Antal passagerare (000) 20 3 834,7% 38 2 485,3%
SAS total trafik (reguljär och charter) Dec21 Förändring1 Nov21-Dec21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 407 153,1% 4 858 147,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 373 336,2% 2 868 403,4%
Kabinfaktor 57,0% 24,0 pp 59,0% 30,0 pp
Antal passagerare (000) 997 156,4% 2 324 222,9%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Dec21 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 0,89 -29,2% -30,5%
PASK, SEK 0,50 20,4% 18,3%
Dec21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 66,0%
Regularitet 96,6%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 4,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -10,0%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 48,9%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 11 januari 2022 kl. 11.00 CET.

Latest news