Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – februari 2022

March 7, 2022 11:00
Regulatory information

Ökat antal resenärer i februari när restriktioner lättas

Under februari reste 946 000 passagerare med SAS, en ökning med 320 % jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade samtidigt med cirka 190 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden ökade det totala antalet passagerare med nästan
25 % medan kapaciteten minskades med nästan 12 %. Kabinfaktorn för februari var 58 %, en förbättring med 30 procentenheter jämfört med februari förra året.
                  

"Återigen såg vi att efterfrågan påverkas positivt när reserestriktioner runt om i världen lättar. Vi måste vara snabbfotade och flexibla när efterfrågan förändras på grund av oväntade händelser som pandemin eller det osäkra geopolitiska läget. Vår nyligen lanserade plan, SAS FORWARD kommer att göra oss till ett konkurrenskraftigt hållbart flygbolag framöver”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Feb22 Förändring1 Nov21-Feb22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 822 170,8% 8 567 150,4%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 026 491,7% 4 738 384,6%
Kabinfaktor 56,3% 30,5 pp 55,3%  26,7 pp
Antal passagerare (000) 908 303,9% 3 918 220,3%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Feb22       vs    Feb21 Nov21-Feb22 vs Nov20- Feb21
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 1 438,6% 104,0% 1 047,0% 158,4%
Europa/Intraskand 948,4% 512,8% 562,6% 323,7%
Inrikes 145,9% 68,0% 111,5% 31,0%
SAS chartertrafik Feb22 Förändring1 Nov21-Feb22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 130 2 248,8% 457 1 652,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 108 4 969,1% 349 3 401,2%
Kabinfaktor 83,2% 44,6 pp 76,3% 38,1 pp
Antal passagerare (000) 38 6 793,7% 110 3 931,5%
SAS total trafik (reguljär och charter) Feb22 Förändring1 Nov21-Feb22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 1 951 187,7% 9 023 161,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 134 546,0% 5 087 415,1%
Kabinfaktor 58,1% 32,2 pp 56,4% 27,7 pp
Antal passagerare (000) 946 319,9% 4 028 228,6%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Feb22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,03 -25,3% -28,9%
PASK, SEK 0,58 63,3% 55,3%
Feb22
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 74,5%
Regularitet 98,4%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 78,8%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -7,0%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 47,0%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 11.00 CET.

Latest news