Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafiktal – november 2022

December 7, 2022 11:00
Regulatory information

1,7 miljoner passagerare reste med SAS i november

I november reste 1,67 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 26 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 20 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden minskade det totala antalet passagerare med
14 % och kapaciteten minskade med 17 %. Kabinfaktorn för november var 69 %, en förbättring med 8 procentenheter jämfört med november förra året.

 

”Antalet passagerare ökade med 26 %, jämfört med förra november. När vi tittar på säsongsvariationerna förväntar vi oss att se lägre passagerarantal under vintersäsongen. Vi fokuserar på vår transformationsplan, SAS FORWARD, samtidigt som vi planerar framåt. Under månaden har vi annonserat att vi utökar våra destinationer med New York JFK, och vi kommer snart att presentera vårt nya sommarprogram", säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

 

SAS total trafik (reguljär och charter)

Nov22

Förändring1

ASK, säteskilometer (milj.)

2 933

19,7%

RPK, passagerarkilometer (milj.)

2 014

34,8%

Kabinfaktor

68,7%

7,7 pp

Antal passagerare (000)

1 667

25,6%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

 

 

Geografisk utveckling, reguljärtrafik

Nov22       vs

   Nov21

 

RPK

ASK

Interkontinentalt

117,9%

52,7%

Europa/Intraskand

8,5%

4,4%

Inrikes

15,0%

9,8%

 

 

 

Preliminär yield och PASK

Nov22

Förändring

Valutajusterad förändring

Passageraryield, SEK

1,12

5,6%

0,2%

PASK, SEK

0,75

18,6%

12,5%

 

 

 

 

 

 

 

Nov22

Punktlighet (ankomst 15 minuter)

 

 

82,6%

Regularitet

 

 

98,5%

Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader

 

 

89,6%

Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer

 

 

2,5%

Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp

 

 

42,3%

 

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

 

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 december 2022 kl. 11.00 CEST.

 

Latest news