Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Som en del av SAS-FORWARD-planen skjuter SAS upp räntebetalning på hybridobligationer

April 7, 2022 15:00
Regulatory information

Som en del av SAS FORWARD-planen, som beskrivs i SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) pressmeddelandet publicerat den 22 februari 2022 i samband med att resultatet för det första kvartalet publicerades, kommer Bolaget skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 25 och 26 april 2022 på Bolagets Hybridobligationer. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive Hybridobligation.

Detta innebär att SAS skjuter upp Bolagets halvårsvisa räntebetalning på 36 MSEK, som förfaller den 25 april 2022, på Bolagets utestående 1 615 MSEK hybridobligationer med evig löptid med ISIN SE0014957999 samt Bolagets halvårsvisa räntebetalning på 138 MSEK, som förfaller den 26 april 2022, på Bolagets totala utestående 6 000 MSEK  efterställda hybridobligationer med evig löptid med ISIN SE0014958005 och SE0014958013 (tillsammans, “Hybridobligationerna”).

SAS FORWARD-planen är avsedd att säkra långsiktig konkurrenskraft och finansiell styrka. Planens framgång och förmågan att attrahera potentiellt nytt kapital är beroende av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för kostnadssänkningar, vilket i sin tur är beroende av att SAS intressenter deltar fullt ut.

En mera omfattande uppdatering om utvecklingen i SAS FORWARD kommer att publiceras senare i april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS press office, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations: +46 70 997 04 93

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 15:00 CET.

Latest news