Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

2,2 miljoner passagerare reste med SAS i maj

June 8, 2023 11:00
Regulatory information

2,2 miljoner passagerare reste med SAS i maj, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. SAS kapacitet ökade med 17 procent och RPK (passagerarkilometer) ökade med 26 procent jämfört med samma period förra året. Kabinfaktorn för maj var 77 procent, en förbättring med nästan 6 procentenheter jämfört med maj förra året.

”Vi är glada att se att efterfrågan på resor fortsätter att öka. 2,2 miljoner passagerare reste med SAS i maj, en ökning med 19 procent jämfört med samma månad förra året. Vi har ökat vår kapacitet för att möta den ökade efterfrågan inför sommarsäsongen och vi ser fram emot att välkomna våra passagerare ombord. Under de senaste månaderna har kapacitetsproblem kopplade till flygledningen i Köpenhamn orsakat betydande problem för flygbolag, flygplatser och inte minst våra passagerare. Vi förväntar oss att alla parter tar sitt ansvar och ser till att våra passagerare kan resa var de vill och när de vill i sommar. Vi kommer att begära ersättning för de kostnader som störningarna har orsakat,” säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.
 

SAS total trafik (reguljär och charter) Maj23 Förändring1 Nov22- Maj23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 777 16,9% 21 272 20,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 913 26,3% 15 495 39,0%
Kabinfaktor 77,1% 5,7 pp 72,8% 9,5 pp
Antal passagerare (000) 2 172 19,0% 12 093 36,8%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Maj23           vs.          Maj22 Nov22- Maj23   vs.   Nov21-Maj22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 48,5% 31,2% 70,3% 33,5%
Europa/Intraskand 20,0% 12,3% 30,3% 18,0%
Inrikes 5,0% 2,9% 21,5% 11,1%
Preliminär yield och PASK Maj23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,08 -1,9% -2,8%
PASK, SEK 0,83 6,4% 5,4%
Maj23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 74,2%
Regularitet 98,5%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 37,3%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 2,8%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 39,0%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023, kl. 11:00 CEST.

Latest news