Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Avtalen om evakuering med SAS hospitalfly forlenges

July 13, 2023 08:00

Den norske regjering annonserte 12. juli at avtalen om å evakuere skadde og kritisk syke fra krigen i Ukraina forlenges. SAS har en mangeårig avtale med skandinaviske myndigheter om å stille et hospitalfly til disposisjon i ulike krisesituasjoner og oppdraget fra norske myndigheter knyttet til evakuering av ukrainske pasienter har pågått siden 2022. Over 1,200 pasienter er så langt transportert ved hjelp av disse spesialflygningene og avtalen forlenges nå til ut februar 2024.

Operasjonen er en del av EU Civil Protection Mechanism, og gjennom avtale med det norske Forsvaret og Helsedirektoratet bistår SAS med sitt spesialombygde hospitalfly. Det spesialombygde flyet har gått i jevnlig trafikk den seneste året, med ukentlige flygninger fra et dedikert evakueringssenter i Polen og til behandling på sykehus rundt om i Europa.

– Oppdraget har en spesiell plass i hjertene våre. Det bidrar til å endre folks liv, og det viser så tydelig verdien av luftfart. Dette er virkelig reiser som teller. Rent operativt har det vært en glede å jobbe side om side med de dedikerte og profesjonelle teamene hos Forsvaret og Helsedirektoratet.  Vi ser frem til å fortsette dette arbeidet, sier konsernsjef i SAS, Anko van der Werff.

Flyet er i utgangspunktet et ordinært passasjerfly av typen Boeing 737-700, som i løpet av 24 timer bygges om til å frakte pasienter i sykesenger og på bårer.

–  Vi ser på det som et viktig samfunnsoppdrag å bistå i forbindelse med krigen i Ukraina. Betydningen av å kunne bidra med et slikt spesialombygd fly har vært av enorm i forbindelse med evakuering fra Ukraina, men også ved tidligere katastrofer, da vi kan ha flyet klart til slike oppdrag i løpet av timer. Eksempler er Tsunamien i Thailand og terrorangrepet i In Amenas i Algerie, tillegger konserndirektør og SAS norgessjef Kjetil Håbjørg.  

Om bord på flygningene er det crew som er spesielt dedikert for oppgaven, og hvor de som jobber i kabinen har bakgrunn fra helsearbeid og innehar kompetanse på å håndtere pasienter med traumer. I tillegg er det leger og annet helsepersonell med på flygningene, avhengig av hva som vurderes nødvendig i det enkelte oppdraget. Fullt utrustet kan det også gjennomføres kirurgi om bord.

Images

MEDEVAC.jpeg

Latest news