Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

DSV inngår samarbeid med SAS

February 21, 2023 08:00

DSV har som første selskap i Danmark inngått avtale med SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebærer at DSV skal kjøpe bærekraftig flydrivstoff i et volum som tilsvarer alle sine forretningsreiser med SAS i 2023.

Den viktigste faktoren for å minske luftfartens utslipp  er å erstatte fossilt brensel med bærekraftig flydrivstoff (SAF). SAS fremskynder nå sine partnerskap med bedriftskunder for å øke bruken av SAF. Avtalen markerer starten på SAS’ Corporate Sustainability Program, et initiativ som skal gjøre det enkelt å kjøpe bærekraftig flydrivstoff og dermed redusere klimapåvirkende utslipp fra passasjer- og fraktfly.

«DSV er stolte av å erstatte alt fossilt flydrivstoff med SAF for alle våre forretningsflyreiser i 2023. Som en av verdens største speditører tar vi ansvar for å jobbe mot å redusere de indirekte utslippene våre. Etter pandemien har vi klart å redusere antallet forretningsflyreiser, men som et globalt selskap med kunder og forretningspartnere verden over, kan vi ikke eliminere dette fullstendig. Med dette initiativet ønsker vi å redusere miljøpåvirkningen av forretningsflyreisene våre,» sier Jens Bjørn Andersen, konsernsjef i DSV.

SAS er en pådriver for bærekraftig luftfart og overgangen til netto nullutslipp i luftfartsindustrien, og samarbeider aktivt med andre interessenter i bransjen for å oppnå dette. Partnerskapet mellom DSV og SAS er med på å vise vei og hensikten er å inspirere også andre selskaper til å delta.

«SAS har som mål å gjøre luftfarten uavhengig av fossilt brensel, og framskritt i denne ambisiøse planen kan kun oppnås gjennom samarbeid. Ved å involvere kundene våre og slå oss sammen med dem vil vi redusereCO2-utslipp og legge til rette for mer storskalaproduksjon av bærekraftig flydrivstoff. Vi håper at partnerskapet mellom DSV og SAS vil inspirere andre selskaper til å bli med i vårt Corporate Sustainability Program og bli en del av reisen mot å endre luftfarten for fremtidens generasjoner,» sier Anko van der Werff, konsernsjef i SAS.

Faktaboks

Fly fossilfritt med SAS
SAS Corporate Sustainability Program  skal bygge bro mot en  bærekraftig luftfart, for å sikre fremtidens luftfart sammen med partnere. SAS inviterer alle sine bedriftskunder til å bli med, ved å tilby abonnement til fast pris eller reduksjon i karbonutslipp.

SAS tjener ikke på kjøpet – beløpet kunden betaler, tilsvarer SAF-pristillegget. Programmet er revidert av en ekstern part for å sikre full åpenhet.

Sammenlignet med fossile drivstoff reduserer bærekraftige flydrivstoff klimapåvirkende CO2-utslipp dramatisk i løpet av livssyklusen sin.

Downloads

Images

aircraft-engine-sustainable-aviation-fuel-biofuel-sas.jpg

Latest news