Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q2 2023: Fortsatt positiv trend för efterfrågan från passagerare – kapitalanskaffningsprocess inledd

June 1, 2023 08:00
Regulatory information

Sommarsäsongen närmar sig och vi noterade en fortsatt positiv utveckling i efterfrågan från passagerare under andra kvartalet. 5,4 miljoner passagerare flög med SAS under kvartalet, en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi är glada att den underliggande efterfrågan på resor var god under kvartalet, trots den ekonomiska osäkerhet som råder i samhället i stort. Vi ser fram emot en sommarsäsong med hög aktivitet och att flyga våra passagerare till deras semesterdestinationer.

Under kvartalet fortsatte vi att öka vår kapacitet inför sommaren och hösten, och lade till nya destinationer och fler avgångar till populära destinationer. Vi har lagt till ytterligare 10 linjer för den kommande sommaren och hösten, utöver de 20 nya linjerna som adderades under första kvartalet. Vi har infört tre nya interkontinentala direktlinjer från Aalborg till New York, från Göteborg till New York och från Köpenhamn till New York. Vi återupptar också trafiken till Tokyo i juni. Som offentliggjordes efter kvartalets slut återupptar vi även en direktlinje från Köpenhamn till Bangkok, Thailand och vi adderar flygningar till Agadir, Marocko, på veckobasis, med start under hösten.

Vi gör framsteg i chapter 11-processen i USA och i arbetet med att nå de övergripande målen inom ramen för SAS FORWARD-planen. Under kvartalet tog vi nästa viktiga steg i SAS FORWARD och inledde kapitalanskaffningsprocessen. Vi genomför en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen.

FEBRUARI 2023–APRIL 2023

 • Intäkter: 8 955 (7 048) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -1 414 (-1 557) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 561 (-1 613) MSEK
 • Periodens resultat: -1 525 (-1 520) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,21 (-0,21) SEK

NOVEMBER 2022–APRIL 2023

 • Intäkter: 16 851 (12 593) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -3 863 (-4 154) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -4 012 (-4 234) MSEK
 • Periodens resultat: -4 234 (-3 962) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,58 (-0,55) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS ingick nya sale- och leasebackavtal med Aviation Capital Group och har därmed säkrat långsiktig finansiering för 10 nya Airbus A320neo-flygplan.
 • SAS tog nästa steg i transformationsplanen SAS FORWARD genom att inleda en kapitalanskaffningsprocess avseende det rekonstruerade bolaget.
 • SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under senare delen av det andra halvåret 2023. SAS förväntar sig för närvarande att ersättningen till oprioriterade borgenärer efter chapter 11-processens slutförande kommer att vara förhållandevis liten, att ersättningen till efterställda borgenärer kommer att vara liten eller ingen alls, och att det inte kommer att finnas något eller mycket litet värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB efter att bolagets rekonstruktions­process är genomförd.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Den 15 maj erhöll SAS domstolsgodkännande av det förfarande som ska styra bolagets kapitalanskaffningsprocess.
 • Den 10 maj, dom i Tribunalen, EU-domstolen, avseende staternas medverkan i rekapitaliseringen av SAS under 2020.

PROGNOSER

 • SAS har uppdaterat sina finansiella prognoser under andra kvartalet, se mer på sidan 10.

KVARTALSRESULTAT

SAS noterade en fortsatt positiv trend i efterfrågan från passagerare under andra kvartalet. Det totala antalet passagerare ökade med 36,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vår RPK ökade med 39,0 procent medan kapaciteten ökade med 25,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kabinfaktorn på 74,3 procent ökade med 7,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet före skatt slutade på -1,4 miljarder SEK, vilket är en förbättring med 143 miljoner SEK jämfört med motsvarande period föregående år. Priset på flygbränsle och valutakurser fortsätter att vara en stor utmaning för vår verksamhet.

SAS har fortsatt fokus på kostnadsbesparingar i hela verksamheten för att säkerställa konkurrenskraft. De totala rörelsekostnaderna för kvartalet slutade på 9,9 miljarder SEK. De totala rörelseintäkterna uppgick till 9,0 miljarder SEK för kvartalet, en förbättring med omkring 1,9 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassan i slutet av kvartalet uppgick till 5,6 miljarder SEK. Operativt kassaflöde under kvartalet uppgick till ett kassainflöde om 2,5 miljarder SEK, något högre än motsvarande period föregående år.

TRANSFORMATIONSPLANEN - UPPDATERING

Vi lanserade vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD i samband med första kvartalsrapporten för 2021/2022, i slutet av februari 2022. Målet med transformationsplanen är att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. För att påskynda genomförandet av SAS FORWARD meddelade vi den 5 juli 2022 att vi frivilligt hade lämnat in en ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för rekonstruktion av bolag med verksamhet i ett flertal jurisdiktioner. Genom denna process är vår målsättning att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera bolagets skulder, omstrukturera vår flygplansflotta och erhålla ett betydande kapitaltillskott.

Under andra kvartalet tog vi nästa steg i SAS FORWARD-planen genom att påbörja kapitalanskaffningsprocessen. Förfarandet som styr kapitalanskaffningsprocessen godkändes av domstolen i USA den 15 maj och vi genomför nu en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen. Samtidigt fortsätter vi att arbeta ihop med våra olika intressenter och för att skapa konsensus kring en rekonstruktions­plan. Vi strävar fortsatt efter att slutföra chapter 11-processen i USA under senare delen av andra halvåret 2023.

Under kvartalet ingick vi också nya sale- och leasebackavtal gällande tio nya Airbus A320neo med Aviation Capital Group och har därmed säkrat konkurrenskraftig finansiering för vår förnyade flotta med moderna och bränslesnåla flygplan. 

STEG MOT FOSSILFRITT FLYG

SAS strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom flyget och det enda sättet att nå framsteg med denna ambitiösa plan är genom samarbete. Genom att göra våra kunder delaktiga och arbeta ihop kan vi minska koldioxidutsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen. I februari anslöt sig det danska bolaget DSV till SAS Corporate Sustainability Program. Det innebär att DSV kommer att köpa hållbart flygbränsle till alla sina affärsresor med SAS under 2023. Vidare tecknade vi i april ett avtal med Sundsvalls kommun. Genom avtalet blir Sundsvall den första kommunen i Sverige som enbart köper biobränslebiljetter till alla affärsresor för sina medarbetare. Vi hoppas att våra nya samarbeten ska inspirera andra företag och kommuner att minska sina utsläpp från flygresande och samtidigt bidra till att driva övergången till hållbart flygresande.

I början av april lanserade vi också två biljettyper som innefattar biobränsle, tillgängliga på alla inrikes-, skandinaviska och europeiska flygresor. Det innebär att Go Smart- och Plus Pro-resenärer kan köpa biljetter med 50 procent hållbart flygbränsle (såsom biobränsle) – för att minska koldioxidutsläppen från sin resa med SAS. SAS har som mål att använda fossilfritt flygbränsle motsvarande alla våra inrikesflygningar till 2030, en resa vi gör tillsammans med våra passagerare. Därför gör vi det ännu enklare för våra resenärer att vara en del av resan mot ett mer hållbart flyg genom att lansera biljetter som inkluderar den maximala mängden biobränsle.

Under kvartalet blev SAS återigen framröstat som Sveriges mest hållbara flygbolag, enligt den omfattande varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index. SAS är en ledare inom hållbart flyg och vi jobbar hårt för att minska utsläppen. Denna utmärkelse är ett bevis på att vi är på rätt väg och SAS kommer att fortsätta investera i moderna bränslesnåla flygplan, hållbara flygbränslen, framväxande teknik samt hållbara produkter och tjänster.

SAS VANN WEBBY AWARD FÖR NY APP

I april vann SAS nya app en prestigefull Webby Award, en ledande internationell utmärkelse som främjar exceptionella insatser på internet. SAS prisbelönta app innehåller en rad nya funktioner, såsom en förenklad bokningsprocess, reserekommendationer, flyguppdateringar samt enklare tillgång till boardingkort och resedokument. Utmärkelsen är en bekräftelse på vårt engagemang för att erbjuda exceptionella digitala lösningar för våra kunder.

NYA LINJER OCH DESTINATIONER

Som en del av SAS strategi att stärka vårt erbjudande för skandinaviska resenärer har vi ökat vår kapacitet med ytterligare 10 linjer för sommaren och hösten. Vi har också ökat antalet avgångar till populära destinationer. De nya linjerna är ett tillägg till de 20 linjerna som adderades under det första kvartalet i år. Från och med juni återupptar vi också trafiken till Haneda, Tokyo, tre gånger i veckan.

Destinationer i USA fortsätter att skapa efterfrågan för fler och mer frekventa avgångar, och under kvartalet invigde vi tre nya linjer till New York. Den nya linjen mellan Köpenhamn och John F. Kennedy International Airport invigdes i februari, och de interkontinentala linjerna mellan Göteborg och Aalborg till New York invigdes i april.

Vi återupptar en direktlinje mellan Köpenhamn och Bangkok, med start under hösten, vilket offentliggjordes efter kvartalets slut. Thailand och de skandinaviska länderna har en lång, vänskaplig historia av samarbete och jag vet att många kunder har efterfrågat detta. Som offentliggjordes den 10 maj kommer SAS för första gången på flera årtionden att åter flyga till Afrika, genom avgångar till Agadir, Marocko, på veckobasis med start i november. SAS kommer att flyga till Agadir både från Köpenhamn och Stockholm under vintersäsongen fram till slutet av mars 2024. Under den tiden erbjuder vi en bekväm tidtabell med avgångar och ankomster dagtid. 

SAS FLYGPLAN ANVÄNDS FÖR MEDICINSK EVAKUERING AV KRIGSOFFER FRÅN UKRAINA

Som en del av EU:s civilskyddsmekanism har SAS ända sedan invasionen startade i 2022 bidragit med flygplan för evakuering av skadade och svårt sjuka patienter från Ukraina. Genom ett långvarigt avtal med den norska försvarsmakten och Helsedirektoratet har SAS byggt om ett Boeing 737 till ett sjukhusflygplan för evakuering, som transporterar krigsoffer från ett evakueringscenter i Polen till sjukhus runt om i Europa. Genom samarbetet, och med nästan veckovisa flygningar, har vi evakuerat långt över 1 000 krigsoffer med SAS flygplan. Vi är mycket stolta över att vara en del av detta uppdrag och vi menar att det visar på flygets betydelse i en krissituation.

FRAMÅTBLICK

Vi går nu in i den aktiva sommarsäsongen med ökad kapacitet och ett stort antal nya linjer och avgångar. Vi ser fram emot att välkomna våra passagerare ombord och flyga dem till deras semesterdestinationer.

Vi fortsätter att göra framsteg inom ramen för SAS FORWARD och vår chapter 11-process i USA. Vi förväntar oss att slutföra kapitalanskaffningsprocessen efter sommaren och vi samarbetar med olika intressenter för att skapa konsensus kring en rekonstruktions­plan. Vi strävar fortsatt efter att slutföra chapter 11-processen under senare delen av andra halvåret 2023.

Vi har en aktiv period framför oss då vi går in i sommarsäsongen. Mina kollegor på SAS arbetar hårt för att säkerställa att vi tar hand om våra kunder på bästa sätt, och jag är mycket tacksam för deras insatser.

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

Anko van der Werff
vd & koncernchef
Stockholm den 1 juni 2023

Telefonkonferens – andra kvartalet 2023

En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CEST. Anko van der Werff, vd & koncernchef, och Erno Hildén, Executive Vice President och CFO, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska.

Webblänk (ingen föranmälan krävs) https://ir.financialhearings.com/sas-q2-2023

Registrering för deltagande via telefonkonferens: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003133

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens/användar-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net  

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 1 juni 2023, kl. 08:00 CEST.

Latest news