Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS OCH SUNDSVALLS KOMMUN SIGNERAR AVTAL GÄLLANDE BILJETTER MED BIOBRÄNSLE

April 27, 2023 08:00

Sundsvalls kommun blir första kommun i Sverige att ingå avtal med SAS om att endast boka biljetter som inkluderar biobränsle för alla deras tjänsteresor med flyg.  

I början på april lanserade SAS två helt nya två biljettyper som inkluderar biobränsle. Biljetterna finns tillgängliga för alla SAS inrikes-, skandinaviska och europeiska flygningar.  

Resenärer och organisationer som köper Go Smart eller Plus Pro-biljetter kommer att kunna köpabiljetterna med cirka 50 procent*biobränsle inkluderat för att minska CO-utsläppen från SAS flygningar. 

Nu har Sundsvalls kommun som första kommun i Sverige signerat ett avtal med SAS för dessa biljetter på samtliga flygresor som görs av deras medarbetare. Avtalet ger Sundsvall Kommun och övriga kommuner i Västernorrland, samt regionen möjlighet att reducera sitt CO2 utsläpp. 

- För Sundsvalls kommun är flyget till och från Sundsvall ett viktigt transportmedel som bidrar till en fortsatt utveckling av vår region. I linje med vårt klimatomställningsarbete ska tjänsteresor som görs med flyg medvetet inkludera biobränsle, därför är det glädjande att SAS nu erbjuder en produkt som möjliggör detta för våra medarbetare. Vi hoppas och tror att vi kan vara en förebild för andra kommuner att följa i våra spår, säger Niklas Andersson, Infrastrukturstrateg Sundsvalls kommun. 

- Vi är väldigt glada att Sundsvalls kommun väljer att gå först och visa andra kommuner och verksamheter att de på ett mycket enkelt sätt kan minska sina utsläpp från flygresor och samtidigt vara med och driva omställningen till ett mer hållbart flyg, säger Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability på SAS. 

*Go Smart Bio och Plus Pro Bio inkluderar kostnaden för cirka 50 procent biobränsle, vilket beräknas på en genomsnittlig resa, motsvarande cirka 60 minuter på svenska eller norska inrikeslinjer samt inom Skandinavien, 35 minuter på danska inrikeslinjer eller 1,5 timmar på flygningar inom Europa.

Downloads

Images

aircraft-engine-sustainable-aviation-fuel-biofuel-sas.jpg

Latest news