Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS skjuter upp räntebetalning på hybridobligationer som en del av SAS FORWARD-planen och den pågående chapter 11-processen

October 11, 2023 11:00

SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) kommer att skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 23 respektive 26 oktober 2023 på Bolagets hybridobligationer, som en del av Bolagets SAS FORWARD-plan och frivilliga chapter 11-process i USA. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive hybridobligation.

Detta innebär att SAS skjuter upp Bolagets halvårsvisa räntebetalning om cirka 68,1 MSEK, som förfaller den 23 oktober 2023, på Bolagets utestående 1 615 MSEK hybridobligationer med evig löptid med ISIN SE0014957999, samt Bolagets halvårsvisa räntebetalning om cirka 258,1 MSEK, som förfaller den 26 oktober 2023, på Bolagets totala utestående 6 000 MSEK efterställda hybridobligationer med evig löptid med ISIN SE0014958005 respektive SE0014958013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor Relations: +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news