Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Trafiktal – Augusti 2023

September 7, 2023 11:00
Regulatory information

2,3 miljoner passagerare reste med SAS i augusti

2,3 miljoner passagerare reste med SAS i augusti, en ökning med 22 procent jämfört med samma månad förra året. SAS kapacitet ökade med 16 procent och RPK (passagerarkilometer) ökade med 17 procent, jämfört med samma månad förra året. Kabinfaktorn för augusti var 79 procent.

”SAS summerar en sommarsäsong med hög aktivitet och sammanlagt 7,1 miljoner passagerare under juni, juli och augusti. Antalet passagerare i augusti ökade med 22 procent jämfört med samma månad förra året. Vi jobbade hårt för att öka vår kapacitet inför sommarsäsongen och vi är glada att se de höga volymerna och den starka efterfrågan. Efterfrågan ser fortsatt stabil ut och vi kommer att öka vår kapacitet även under vintersäsongen”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS total trafik (reguljär och charter) Aug23 Förändring1 Nov22- Aug23 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 4 262 16,4% 34 410 25,8%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 3 360 16,6% 26 252 38,5%
Kabinfaktor 78,8% 0,1 pp 76,3% 7,0 pp
Antal passagerare (000) 2 258 22,0% 19 153 37,2%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafik Aug23           vs.          Aug22 Nov22- Aug23   vs.   Nov21-Aug22
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 7,9% 19,9% 56,8% 38,2%
Europa/Intra-Skand 29,6% 24,0% 35,0% 24,8%
Inrikes 16,4% 5,3% 25,7% 15,1%

Preliminär yield och PASK Aug23 Förändring1 Valutajusterad förändring
Yield, SEK 1,06 6,7% 2,6%
PASK, SEK 0,82 6,3% 2,2%
Aug23
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 75%
Regularitet 99,1%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 32%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer 1,7%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 33,8%


Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 7 september 2023, kl. 11:00 CEST.

Latest news